JATKUMO 1.8.2020-31.7.2023

Jatkuva oppiminen on tärkeässä asemassa yhteiskunnan kehittämisessä ja yksi ministeriön kärkitavoitteista. Ammattikorkeakouluilta edellytetään yrityslähtöisiä palvelumalleja ja älykästä erikoistumista strategisesti valittuihin osaamisalueisiin, mistä syystä ne ovat kehittäneet erilaisia palvelumalleja suhteessa omaan strategiaansa. Tämän hankkeen uutuusarvo on se, että palvelumalleja suunnitellaan ja piloitoidaan yhteisesti ammattikorkeakoulujen kesken.

 

JATKUMO-hankkeen tarkoituksena on ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön syventäminen ja jatkuvaan oppimiseen liittyvien palvelu- ja toimintamallien luominen. Yhteistyön myötä kullekin ammattikorkeakoululle avautuu mahdollisuus tuoda esille omia kärkiosaamisiaan, jotka ovat kaikkien yritysten ja organisaatioiden saatavilla valtakunnallisesti.

 

JATKUMO-hankkeella pyritään hakemaan yhteisiä ja yhtenäisiä käytänteitä eri ammattikorkeakoulujen välillä. Yhteistyön johdosta eri ammattikorkeakoulujen koulutuspalvelut täydentävät toisiaan ja ovat kattavasti koko maan laajuisesti hyödynnettävissä. Hankkeen avulla levitetään tietoa ammattikorkeakoulujen tarjoamista palveluista ja niiden saatavuudesta.

Jatkumo-hankkeen asiantuntijat Vantaalla Tikkurilan kampuksella

Hankkeen tavoitteena on

  • yritysten osaamistarpeiden hahmottaminen
  • korkeakoulujen välisen palveluliiketoimintaan liittyvän yhteistyön kehittäminen
  • jatkuvan oppimisen näkyvyyden ja ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen
  • työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmien työllisyystavoitteiden tukeminen

JATKUMO-

Korkeakoulut yritysten jatkuvan oppimisen tukena

Päätoteuttaja: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Koulutus: Liiketalouden koulutus
Osaamisryhmä: Vastuulliset palvelut

Yhteistyökumppanit:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Laurea ammattikorkeakoulu
Centria Ammattikorkeakoulu
Savonia ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
LAB-ammattikorkeakoulu Oy
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Aikataulu:
1.8.2020 – 31.7.2023

Rahoituslähteet:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kokonaisbudjetti:
555 556 €