MATERIAALIPANKKI

Voit tutustua hankkeessa laadittuihin materiaaleihin ja hankkeen toteuttajien kirjoittamiin artikkeleihin tällä sivulla.

Hankkeessa tuotetut artikkelit

Tutustu hankkeessa tuotettuihin artikkeleihin painamalla otsikkoa tai kuvaa. Artikkelit avautuvat uudelle välilehdelle.

Ammattikorkeakoulujen palveluliiketoiminta – kaikki sitä tekevät, mutta eri tavoin

Konsta Ylimaunu, TKI-asiantuntija, Humak

Kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut tekevät voittoa tuottavaa maksullista palveluliiketoimintaa. Tahtotila ja innostus liiketoiminnan kehittämiseen ja esimerkiksi koulutusvientiin on ammattikorkeakoulujen rahoitusympäristön jatkuvasti muuttuessa kasvanut.

Korkeakoulut työllisyyden kuntakokeiluja tukemassa

Anniina Hannila, asiantuntija, Lapin AMK

Keskustelu työttömyydestä on aktiivista. Pula työntekijöistä on kasvanut suurten ikäluokkien siirryttyä eläkkeelle. Toisaalta kohtaanto-ongelma on johtanut siihen, että työttömien on vaikea työllistyä. Joulukuussa 2022 työttömiä työnhakijoita oli 260 400 henkilöä.

Ammattikorkeakoulut jatkuvan oppimisen tukena

Jani Rättyä, palvelupäällikkö, Centria AMK

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista. Jatkuva oppiminen onkin tärkeässä asemassa yhteiskunnan kehittämisessä ja yksi ministeriön kärkitavoitteista.  

Palveluliiketoiminta kirkastamaan
ammattikorkeakoulujen
kärkiosaamista

Minna Hietanen, asiakkuuspäällikkö, LAB AMK

Tässä artikkelissa käsittelen JATKUMO-hankkeen näkökulmasta palveluliiketoiminnan kehittämistä. Palveluliiketoiminnalla tarkoitetaan erilaista maksullista koulutustarjontaa, jota
myydään ja kehitetään yritysasiakkaiden tarpeisiin. S. 14-22.

Jatkuva oppiminen kuuluu kaikille

Tuuli Tikkanen, asiantuntija, Lapin AMK

Jatkuvan oppisen merkitys korostuu yhteiskunnassamme tulevina vuosina enemmän kuin uskommekaan. Miten mahdollistamme kaikille mahdollisuuden kehittää osaamistaan elämän eri vaiheissa?

Yhteisen ymmärryksen aikaansaaminen ja ylläpito yhteishankkeessa on vaativaa työtä

Riia Valvimo, asiantuntija, Lapin AMK
Sini Seppä-Kortelainen, lehtori, Laurea AMK
Jari Kyrö, innovaatioaktivisti, Laurea AMK

Yhteisen ymmärryksen aikaansaaminen monen toimijan hankkeessa on vaativaa työtä ja sen ylläpito voi olla vaikeaa. Ilman yhteisen ymmärryksen jatkuvaa ylläpitoa joudumme jatkuvasti kysymään itseltämme ”mistä tässä olikaan kyse”.

Ammattikorkeakoulujen erityisosaamisesta apua yritysten jatkuvan oppimisen tarpeisiin

Riia Valvimo, asiantuntija, Lapin AMK
Angelika Polak, projektipäällikkö, XAMK

JATKUMO – Korkeakoulut yritysten jatkuvan oppimisen tukena -hankkeessa kymmenen ammattikorkeakoulua muotoilee yhteistä yritysten ja organisaatioiden jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaavaa palvelumallia.

Jatkumo-hankkeen asiantuntijat Levillä.

Ammattikorkeakoulut yritysten jatkuvan oppimisen tukena

Lapin AMK

Ammattikorkeakouluilta edellytetään yrityslähtöisiä palvelumalleja ja älykästä erikoistumista strategisesti valittuihin osaamisalueisiin, mistä syystä ne ovat kehittäneet erilaisia palvelumalleja.

Ammattikorkeakoulut työllisyyden kuntakokeilujen vauhdittajina

Paula Oja, koulutuspäällikkö, Centria AMK
Anne Prepula, palveluliiketoiminnan koordinaattori, Karelia AMK

Jatkuvan oppimisen uudistuksella vastataan työelämän muuttuviin osaamisiin työuran eri vaiheissa. Myös työllisyyden hoito on suuressa muutoksessa, ja työvoima- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) ovat siirtymässä kunnille vuoden 2024 aikana.

Jatkuva oppiminen osaksi ammattikorkeakoulujen kumppanuuksia

Mirva Juntti, palvelupäällikkö, Lapin AMK

Jatkuva oppiminen on tärkeässä roolissa yhteiskunnan osaamistarpeiden muutoksessa ja myös yksi valtioneuvoston kärkitavoitteista. Ammattikorkeakouluilta edellytetään yrityslähtöistä tarjontaa ja älykästä erikoistumista, minkä seurauksena ammattikorkeakouluissa on luotu erilaisia palvelumalleja.

Tutustu hankkeeseen

Jatkumo – korkeakoulut yritysten jatkuvan oppimisen tukena

 

Webinaarien materiaalit

Ammattikorkeakoulut kuntakokeilujen vauhdittajina 23.9.2021