HANKE-ESITTELY

Lapin eAmis -hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen digitaalisuuteen liittyviä palveluja ja toimintatapoja opiskelijan opintopolun eri vaiheissa oppimisen joustavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseksi.

Yhteisenä tavoitteena on lappilaisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyössä rakentama Lapin eAmis toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.

Hankkeen pilotoinneilla saadaan lisättyä opiskelijoiden osallistumista koulutukseen, parannettua ammatillista osaamista ja työelämävalmiuksia ja näin edistettyä myös työllistymistä.

Hankkeessa varmistetaan myös opetus- ja ohjaushenkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän digiosaamisen kehittyminen, jotta Lapin eAmis toimintamalli ja kehittyminen mahdollistuu.

Hanke syventää alueellisten koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä, jolla edistetään koko Lapin ammatillisen koulutuksen digitalisointia ja sen kautta opiskelijan erilaisten opintopolkujen toteutumista koko Lapissa.

Hankkeen tuloksina tavoitellaan:

•Luodaan 3 oppilaitokseen virtuaalinen orientaatiojakso.

•Mahdollistetaan  opiskelijan osallistuminen ajasta ja paikasta riippumatta opetukseen lisäämällä ammatillisten aineiden verkko-opetusta 9 alalla, monipuolistetaan nykyistä verkkotarjontaa 2 alalla, lisätty opetusta- ja ohjausta edistävien sovellusten käyttöä 2 alalla. Tehdään tarjonta ja osallistaminen näkyväksi.

•Kehitellään työelämälähtöisiä verkko-oppimisympäristöjä yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin ja integroitu työelämässä oppimiseen ja näyttöihin.

• Selvitetään osaamismerkkejä tarvetta, luodaan ja pilotoidaan merkkejä.

•Pilotoidaan digitaalista uraohjauspalvelua.

•Kartoitetaan ja testataan digitaalisia välineitä yhdessä työelämän kanssa (5 toteutusta). Toteutetaan 17 näytön arviointia digitaalisesti.

•Mahdollistetaan digitaalisten välineiden/menetelmien avulla opiskelijoille yhteisten aineiden opintojen osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työelämässä oppimisen yhteydessä.

•Luodan digitaalisten välineiden ideapankki Moodleen, joka avoin opetus- ja ohjaushenkilöstölle, opiskelijoille sekä työelämälle.

•Järjestetään teemallisia digityöpajoja 5-8 ja lisätty opetus- ja ohjaushenkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän digiosaamista.

•Mallinnetaan digiosaamisen kehittämisen urapolku.

•Kommunikaation ja viittomakielen opetus on digitalisoitu ja opetustarjontaan lisätään videovälitteisyyttä.

•Pilotoidaan digitarkkailija toimintaa