Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut -hankkeessa Ammattiopisto Lappian kulttuurialalta on mukana artesaani- ja kuva-artesaaniopiskelijoita.

Artesaani- ja kuva-artesaaniopiskelijat työstävät hankkeessa sähköistä osaamiskansiota. Sen tehtävä on tehdä oppimista ja osaamista opiskelijalle itselleen aiempaa näkyvämmäksi. Kummallakin alalla osaamiskansiokäsite on hiukan erilainen. Kuva-artesaanien osaamiskansiossa opiskelijalla on yhdellä koolla omat työt ja osaaminen, jolloin eri tarkoituksiin tehtävien portfolioiden kokoaminen on sujuvampaa. Artesaani-opiskelijoilla on portfolioita, joista kootaan sähköinen osaamiskansio. Portfolioon tai sähköiseen osaamiskansioon voidaan liittää opiskelijan koulussa tekemien töiden ja/tai tuotteiden lisäksi opiskelijan oma cv, sekä tietoa ja kuvia vaikkapa harrastuksista, jotka täydentävät, laajentavat ja tuovat esille opiskelijan osaamista. Opiskelija voi koota erilaisia portfolioita eri tarkoituksiin, esim. apuvälineeksi työssäoppimispaikan, työ- tai jatko-opintopaikan hankkimiseen.

Sähköisen osaamiskansion rooli on olla monipuolinen ’varasto’, joka kootaan tutkinnon muodostumisen mukaisesti tutkinnon osittain. Se voi sisältää opintoihin kuuluvia tehtäviä, töitä, oppimispäiväkirjoja, luonnoksia sekä ”tietopankin”, johon opiskelija voi koota eri aiheisiin liittyviä teoriatietoja, linkkilistoja, verkostotietoja jne.

Kuva-artesaaniopiskelijoilla portfolio kuuluu osana ammatillisiin tutkinnon osiin. Opiskelijat kokoavat opintojen alussa oppimisportfolion sekä ensimmäisen opiskeluvuoden lopuksi koko vuoden opinnoista portfolion. Toisena opiskeluvuonna opintoihin kuuluu ’Oma projekti’, jossa opiskelija tekee portfolion, jossa dokumentoidaan projektin kulku – ideointi ja esikuvat, aikataulu ja kustannuslaskelmat, työprosessi, esittäminen sekä loppupohdinnat. Opintojen lopussa kootaan työnhakuun suunnattu työnäyteportfolio. Sähköisen osaamiskansion tarkoituksena on helpottaa näidenkin portfolioiden tekemistä sillä, että opiskelijan kaikki työt ovat yhdellä koolla ja tallessa.

Artesaaneilla portfolion kokoaminen on osa ammatillista oppimista koko opintojen ajan. Kustakin tutkinnon osasta kootaan sen tutkinnon osan tuotteen valmistamiseen liittyvä portfolio. Portfolion laajuus riippuu tehtävästä työstä tai tuotteesta. Yleisesti portfoliosta löytyy tuotteen suunnitteluprosessi ideakuvineen, luonnoksineen ja esityskuvineen. Valmistusprosessista löytyy tietoja kaavoituksesta, ompelurakenteista, sekä itse tuotteen valmistamisesta, kuten ompelemisesta. Lisäksi portfoliosta löytyy usein opiskelijan oma arviointi koko prosessin onnistumisesta. Portfoliot kootaan lopuksi yhteen sähköiseen portfolioon, joka ulkoasultaan ilmentää opiskelijaa itseään. Sähköiseen portfolioon ei välttämättä koota kaikkea yksittäisessä portfoliossa olevaa tietoa, vaan sen siihen kootaan portfoliosta oleellinen osa, mitä kokonaisprosessista halutaan kertoa.

Anne Tryyki ja Annika Rytkönen, Ammattiopisto Lappia

Kuva Lilja Kinnunen