LOVO-hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön osallistavia ja oppijalähtöisiä menetelmiä verkko-oppimisympäristöissä sekä tuottaa uusia digitaalisia oppimis-, ohjaus- ja arviointitapoja sekä sisältöjä.

Hankkeessa tehtävä kehittämistyö rakentuu kolmesta työpaketista, joiden sisältö rakentuu pienemmistä piloteista.
Työpaketit ovat:
– Uudet oppimista ja osaamista tuottavat ratkaisut ja joustavammat opintopolut
– Osaamisen näyttäminen digitaalisia työvälineitä hyödyntäen
– Palautteetn ja arvioinnin uudet muodot digitaalisissa ympäristöissä

Hankkeen tuloksena syntyy entistä saavutettavampia, joustavampia ja oppijalähtöisempiä osaamisen kehittämismahdollisuuksia. Kehitystyön tuloksena lappilaisen koulutuksen oppijalähtöisyys lisääntyy käyttöönotettujen uusien menetelmien, työskentelytapojen ja digi-/verkkotyövälineiden myötä.

LOVO on ESR-hanke ja jatkuu vuoden 2018 syyskuun loppuun saakka.