WEBINAARIT

5.4.2018 Uusia ideoita opiskelijoiden osallistamiseen!

Webinaarissa esitellään kaksi opetuksen case-esimerkkiä, joissa opiskelijoiden osallistaminen ja vastuu omasta oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta on nostettu uudelle tasolle. Toteutuksissa tulokulmana käänteinen oppiminen.
Webinaarin asiantuntijat Anitra Arkko-Saukkonen ja Pirjo Könni toimivat Lapin ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin osaamisalalla lehtoreina.
Webinaarin tallenne

14.3.2018 Osaamista ja oppimista tukeva arviointi verkko-opetuksessa Asiantuntijana Pekka Peura
Webinaarin tallenne.
Esitysmateriaali

21.2.2018  Sähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissa Asiantuntijana Matleena Laakso (www.matleenalaakso.fi)
Webinaarin tallenne. Esitysdiat.

6.2.2018 Osaamisen osoittaminen digitaalisesti. Anu Suopanki, Tiina Väyrynen, Maria Jaatinen ja Joanna Meller. Webinaarin tallenne.

30.11.2017  Verkkotentti oppijalähtöisenä arviointimenetelmänä. Heidi Jaakola, Panu Huczkowski, Annette Sjöman ja Anja Mikkola. Tallennetta ei saatavilla.

2.5.2017 klo 13-13.45 Eriaikainen äänipalaute opettajan työkaluna. Päivi Rasi ja Hanna Vuojärvi, Lapin yliopisto. Webinaarin tallenne


VIDEOT

Joonas Koivumaa, Lapin ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin osaamisalan pilotti. Youtube-linkki

Outi Kähkönen, MTI Lapin AMK
Moodlen arviointimatriisi: Youtube-linkki


JULKAISUT

Arkko-Saukkonen, A. & Saloniemi, K. (2018). Innostusta verkkotyöskentelyyn. Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja C. Oppimateriaalit 2/2018.
Julkaisu: pdf-muodossa, Issuu

Kantola, L., Pikkarainen, A. & Pruikkonen, A. (2017). Developing distance learning in computer aided design. SeOppi 2/2017.

Rasi, P. & Vuojärvi, H. (2017). Toward personal and emotional connectivity in mobile higher education through asynchronous formative audio feedback. British Journal of Educational Technology.

Arkko-Saukkonen, A., Koivumaa, J. & Rautiainen, T. (2017). Osallistaminen ja osallistuminen – Reaaliaikaiset verkkovälineet käytössä. Teoksessa Kangastie, H. (toim.). TKI-hankkeista voimaa koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen.

Saloniemi, K. (2016). Etäisyyksien hallintaa laadukkaan lappilaisen koulutuksen avulla. Lapin ammattikorkeakoulun Lumen-verkkolehti 3/2016.


ESITYKSET

Saloniemi, K. (2018). LOVO – Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut. Posteri-esitys Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssi 11.-13.4.2018, Hämeenlinna.

Arkko-Sakkonen, A. (2018). Tutkimusmatka yrittäjyyteen monimediaisin ja verkkovälitteisin keinoin yhteissuunnittelun kautta. Foorumi-esitys Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssi 11.-13.4.2018, Hämeenlinna.

Aho, H. & Purtilo-Nieminen, S. (2017). Opiskelutaidot-verkkokurssin muodonmuutos. Kasvatustieen päivät 31.11.-1.12.2017, Rovaniemi.

Mikkola, A. & Sjöman, A. (2017). Participatory e-learning solutions in Lapland – LOVO. The 4th Forum for Nurse Educators 14.-15.11.2017, Tartto, Viro.

Kantola, L., Pikkarainen, A. & Pruikkonen A. (2017). Developing Distance Learning in Computer Aided Design. International CDIO Conference 18.-22.6.2017, Calgary, Canada.

Rautiainen, T., Kähkönen, O., Hanni, L. & Vuojärvi, H. (2017). Lappilaiset tuulettaa pedagogiikka -teemaseminaari. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssi 5.-7.4.2017, Hämeenlinna.

Rasi, P. & Vuojärvi, H. (2016). Oppimisprosessin aikaisen äänipalautteen merkitys motivaatiolle ja oppimiselle: Tapaustutkimus yliopistojenvälisestä verkkokurssista. Kasvatustieteen päivät 17.-18.11.2016, Turku.

 

 

—————————

Klikkaa kuvaa ja tutustu hankkeen viestintäsuunnitelmaan: