Kategoria: Yhteisöllinen kirjoittaminen

Yhteisöllisen kirjoittamisen työkaluilla henkilöt voivat esimerkiksi tuottaa yhteistä dokumenttia eri- tai samanaikaisesti. Useissa työkaluissa on myös automaattinen versiohistoriointi, joka helpottaa, mikäli dokumentti halutaan palauttaa tiettyyn pisteeseen.