Arviointi ja kehittäminen pohjoinen johtamisen foorumi-hankkeessa

Prosessiarviointia pohjoisen johtamisen foorumin kehittämishankkeessa

}
Julkaistu 24.8.2021

Pohjoinen johtamisen foorumi -hankkeen projektikoordinaattori Helena Kangastie ja asiantuntija Tuulikki Keskitalo käsittelevät artikkelissaan arvioinnin keinoja ja niiden vaikutusta kehittämistyöhön. Artikkeli avaa hankkeen toimenpiteiden, prosessin ja arvioinnin suhdetta syväluotaavasti.

Kirjoituksen löydät kokonaisuudessaan Lapin AMK:n verkkosivuilta!