Johtamisen osaamistarpeet

Osaamistarpeet johtamisen kehittämisessä

}
Julkaistu 24.8.2021

Lapin AMK:n verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessa käydään läpi pohjoisen johtamisen osaamistarpeiden selvitystyötä. Läpleikkaaviksi teemoiksi Pohjoisen johtamisen foorumin työskentelylle nousivat työhyvinvoinnin johtaminen, vahvistaminen ja niiden vaikutus tuottavuuteen. Myös muutosjohtaminen, digitaalisuus sekä uudet toimintatavat ja työskentelymallit tulivat selvityksessä esille.

Artikkelin ovat kirjoittaneet hankkeen koordinaattori Helena Kangastie sekä hankkeen asiantuntija Soili Vesterinen.