Ennen tuutoroinnin alkua

Huomioi seuraavat asiat ennen lukuvuoden alkamista:

 

Opiskelijatuutori, ota yhteyttä uusin opiskelijoihin jo kesän aikana! Yhteydenotossa sinun tukenasi on tiedekuntasi. Yhteydenotossa kannattaa hyödyntää eri kanavia, esimerkiksi Facebook, WhatsApp, sähköposti tai jokin muu ryhmäviestin. Toimita myös tuutorikirjeesi Maija Törmäselle (maija.tormanen@ulapland.fi), jotta kirje tulee esille yliopiston verkkosivuille!

 

Aikatauluta tuutoroinnissa käsiteltävät sisällöt syyslukukauden osalta yhdessä oppiaineesi muiden opiskelija- ja opettajatuutoreiden kanssa. Myös ainejärjestön kanssa on hyvä suunnitella yhdessä syksyn ohjelmaa ja uusien opiskelijoiden vastaanottamista.

 

Miettikää, miten ja milloin kohtaatte uudet opiskelijat. Mitä aikaisemmin uusi opiskelija saa kontaktin yliopistoyhteisöön, sitä tervetulleemmaksi hän olonsa kokee.

  • kontaktoikaa uudet opiskelijat jo ennen lukuvuoden alkamista esimerkiksi jotain verkkoalustaa (Skype, Adobe Connect tms.) hyödyntäen. Samalla voitte kysyä seuraavista:
    • onko kaikilla jo asunto?
    • ovatko kaikki saaneet ladattua Frank appin tai tilattua opiskelijakortin?
    • ovatko kaikki hakeneet opintotukea ja yleistä asumistukea?
    • onko jotain mitä haluaisitte tietää ennen kuin orientaatioviikko alkaa?