Mitä on opiskelijatuutorointi

Opiskelijatuutorin tehtävänä on

–      tutustuttaa yliopistoon ja Rovaniemeen

–      neuvoa ja ohjata opintoihin sekä opiskeluelämään liittyvissä käytännön asioissa

–      auttaa alkuun opinnoissa

–      auttaa löytämään aktiivinen opiskelijarooli tiede- ja taideyhteisön jäsenenä

 

Tiedekuntasi opettajatuutorien ja opintopäällikön tapaamisessa selvennetään tuutoroinnin työnjakoa ja tehtäviä. Tapaaminen tapahtuu elokuussa. Kannusta uutta opiskelijaa pitämään yhteyttä omaan opettajatuutoriinsa opettajalle kuuluvissa asioissa. Tutustu myös muihin ohjaustahoihin ja palveluihin, jotta osaat ohjata opiskelijoita niiden pariin.

 

Tuutorointi on vapaamuotoista, mutta tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa.

 

Tuutorioppaassa esitellyt ohjausteemat tulee käydä läpi uusien opiskelijoiden kanssa

 

Alussa on tärkeää tutustua ryhmääsi ja tutustuttaa ryhmän jäsenet toisiinsa.

 

Huolehdi yhteydenpidosta ryhmäsi jäseniin.