Yliopistoympäristö

Yliopistoyhteisö

 • Yhteisöllisyys
  • Lapin yliopisto on poikkeuksellisen tiivis ja yhteisöllinen yliopistoyhteisö. Tämä seikka kannattaa pitää mielessä ja ennen kaikkea hyödyntää tuutoroinnin aikana. Apua saa helposti ja kynnys sen hakemiseen on matala monella tapaa. Tätä kannattaa korostaa uusille opiskelijoille sekä myös muistaa itse tuutorina toimiessa!
 •  Ainejärjestöt
  • Ainejärjestöt ovat yksittäiselle opiskelijalle näkyvin osa opiskelijakulttuuria ja toimintaa, sekä osaltaan tärkeä osa omaa opiskelijaidentiteettiä. Vaikka ainejärjestöön liittyminen on vapaaehtoista, kannattaa uudelle opiskelijalla korostaa ainejärjestöjen roolia ja tärkeyttä uuden opiskelijan integroitumisessa sekä opiskelijoita yhteen vetävänä voimana.
 • LYYn toiminta
  • LYY yhdistää kaikkia Lapin yliopiston opiskelijoita jo sillä, että kaikki opiskelijat ovat automaattisesti sen jäseniä. Näkyvin osa LYY:n toimintaa ovat tapahtumat, mutta se tekee myös paljon työtä opiskeljoiden eteen, joka ei välttämättä aina näy riviopiskelijalle, esimerkiksi edunvalvontapuolella.
 • Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä
  • Opiskelija voi vaikuttaa yliopistoyhteisössä monin eri tavoin, joten näistä mahdollisuuksista kannattaa uusille opiskelijoille kertoa kattavasti. Vaikutuskanavia ovat mm. oma ainejärjestö, halloped -toiminta, ylioppilaskunnan hallitus ja edustajisto sekä erinäiset harrastejärjestöt ja niiden toiminta.

Opiskelijan oikeusturva

 • Tutustu opiskelijan oikeusturvaoppaaseen ja kerro sen olemassaolosta myös uusille opiskelijoille. LYY:llä on myös tarjottavana oikeusapua opiskelijoille, joten muista mainita myös tästä.

 

Opiskelijan hyvinvointi

 • YTHS
  • Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö on opiskeljoiden ensisijainen väylä terveydenhuollon saralla. Muista kertoa tämän palvelun olemassaolosta ja esittele missä Rovaniemen toimipiste sijaitsee.
 • Korkeakouluopintojen ohjaaja
 • LUC-sport
  • järjestää korkeakoululiikuntaa ja organisoi erinäistä liikuntatoimintaa lappilaisille opiskelijoille. Kerro Rovaniemen monipuolisista liikuntapalveluista ja korkeakoululiikuntapalveluiden järjestämistä liikuntamahdollisuuksista, kuten sporttipassista ja palloilusarjoista. Yhteiset ja matalan kynnyksen liikuntataphtumat ovat myös mainio ryhmäyttämiskeino
 • Häirintäyhdyshenkilötoiminta
  • Kerro häirintäyhdyshenkilöistä, joihin on mahdollisuus ottaa yhteyttä häirintätapauksissa. LYY:llä on omat häirintäyhdyshenkilöt ja myös joillakin ainejärjestöillä on omat häirintäyhdyshenkilönsä. Muista että häirintä on jokaisen oma subjektiivinen kokemuksensa ja jokainen ihminen kokee häirinnän eri tavalla. Korosta että häirintää kohtaan on yhteisössämme nollatoleranssi nin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin taholta ja häirintäyhdyshenkilöiden kontaktointi on täysin luottamuksellista ja heihin voi olla yhteydessä aina halutessaan. (linkki LYY:n häirintäyhdyshenkilöiden sivulle: http://www.lyy.fi/opiskelijalle/hairi/