Muita menetelmiä osallistavaan kehittämiseen ja toimintaan

Sokra-hankkeen verkkosivut on suunnattu osallisuutta edistäville kehittämishankkeille, päättäjille ja rahoittajille. Sivuilta löytyy lisätietoa osallisuudesta, testejä, esimerkkejä ja malleja: www.thl.fi/sokra.

Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. Innokylästä löydät kehittämiseen liittyviä työkaluja, menetelmiä ja kokemuksia: www.innokyla.fi.

Työterveyslaitoksen Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarilla voi päästä kiinni omiin vahvuuksiin ja saada apua asiakastyöhön: www.kykyviisari.fi.

Helsingin kaupunki on kehittänyt asiakaspalvelumallin, jolla edistetään asiakaspalvelun asiakaslähtöisyyttä, sen yhdenmukaisuutta ja palvelun vaikuttavuutta. Sivustolle on kerätty mallin käsikirja, työkirja sekä työkalupohjia, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä: Helsingin kaupungin asiakaspalvelumalli.

Tukea ja valmiita työkalupohjia kokeilujen järjestämiseen löytyy Kehitä kokeillen -sivustolta ja -kirjasta. Näe miten kokeilut voivat säästää aikaa, rahaa ja vaivaa: www.kehitäkokeillen.fi.