KORTTI: Sidosryhmäkartta

KORTTI: Sidosryhmäkartta

Mitä: Kartoitetaan ryhmän kannalta oleelliset toimijat ja verkostot sekä kootaan ne yhteen kuvaan. Miksi: Selkiytetään kokonaisuutta ja toimijoiden suhteita sekä tunnistetaan mahdollisten haasteiden lisäksi tulevaisuuden mahdollisuudet. Milloin: Tilanteessa, jossa...
KORTTI: Toiminnan kartta

KORTTI: Toiminnan kartta

Mitä: Hahmotellaan toimintaa ja tulevia muutoksia pidemmällä aikavälillä. Miksi: Toiminnan vision hahmottamiseksi. Milloin: Kun halutaan selkeyttää toiminnan tarkoitusta ja tulevaisuutta osallistujille sekä osana laajempaa palvelukenttää. Miten: Varaa itsellesi iso...
KORTTI: Palvelupolku

KORTTI: Palvelupolku

Mitä: Hahmotetaan toiminta tai toiminnot ajallisena jatkumona osallistujan näkökulmasta. Miksi: Auttaa kääntämään perinteisen sisältä-ulos ajattelun ulkoa-sisälle ajatteluun eli tuo näkyviin aineettoman palvelun ja osallistujan roolin. Milloin: Kun haluat ymmärtää...
KORTTI: Kävijäkartoitus

KORTTI: Kävijäkartoitus

Mitä: Ryhmitellään mukana toiminnassa olevat osallistujat. Miksi: Jotta saadaan toiminta vastaamaan erilaisten osallistujien toiveita ja tarpeita, myös työntekijöiden. Milloin: Kun tuntuu siltä, että toiminta ei vastaa kaikkien tarpeita tai toimintaan tulee mukaan...
KORTTI: Toisen saappaissa

KORTTI: Toisen saappaissa

Mitä: Katsotaan toimintaa eri näkökulmista ja eläydytään eri rooleihin. Miksi: Jotta ymmärretään laajemmin toiminnan merkitystä ja tarvetta. Pohditaan ja haastetaan omaa asiantuntijaroolia. Milloin: Kun haluat ymmärtää toimintaa kokonaisvaltaisesti ja pohtia miten...
KORTTI: Tarinaturinaa

KORTTI: Tarinaturinaa

Mitä: Tarkastellaan toimintaa ja siihen osallistuvien ihmisten elämää tarinoiden kautta. Miksi: Tarinat sisältävät tietoa, jota on vaikea saada esille asiakaspalautteiden tai -lomakkeiden kautta. Ne huomioimalla voidaan lisätä osallistujalähtöisyyttä toiminnassa....
KORTTI: Viestintäprojekti

KORTTI: Viestintäprojekti

Mitä: Suunnitellaan yhdessä, miten toiminnasta viestitään ulkopuolisille. Miksi: Tuodaan osallistujien ääni kuuluviin konkreettisesti. Ilman osallistujia ei olisi toimintaa, jonka sisällön asiantuntijoita he ovat. Milloin: Tilanteessa, jossa toiminta on osallistujille...
KORTTI: Yhteisellä polulla

KORTTI: Yhteisellä polulla

Mitä: Kartoitetaan yhdessä, mihin osallistujan elämän osa-alueeseen toiminta liittyy. Miksi: Polun laatiminen auttaa ymmärtämään palvelun kokonaisuutena osallistujan näkökulmasta. Milloin: Kun halutaan nähdä toiminta osallistujan silmin ja etsiä yhdessä toiminnan...
KORTTI: Kaikille tekemistä

KORTTI: Kaikille tekemistä

Mitä: Sopivan tekemisen löytäminen ja jakaminen kaikille osallistujille ottaen huomioon heidän voimavaransa ja taitonsa. Miksi: Varmistutaan siitä, että jokaiselle löytyy tekemistä. Tehtävien jako antaa osallistujille vastuuta jokaisen omien valmiuksien mukaisesti....
KORTTI: Yhteistä juhlaa

KORTTI: Yhteistä juhlaa

Mitä: Tuttujen tapahtumien, formaattien, juhlapyhien tai muiden teemojen hyödyntäminen toiminnan ideoinnin ja suunnittelussa. Miksi: Käytetään kaikkien kokemusta hyödyksi yhteisessä toiminnassa. Yhdessä tekeminen ja teeman valinta auttavat tarttumaan toimeen, joka...