KORTTI: Yhteistä juhlaa

KORTTI: Yhteistä juhlaa

Mitä: Tuttujen tapahtumien, formaattien, juhlapyhien tai muiden teemojen hyödyntäminen toiminnan ideoinnin ja suunnittelussa. Miksi: Käytetään kaikkien kokemusta hyödyksi yhteisessä toiminnassa. Yhdessä tekeminen ja teeman valinta auttavat tarttumaan toimeen, joka...
KORTTI: Me tehtiin

KORTTI: Me tehtiin

Mitä: Tehtävän läpikäynti sen suorittamisen jälkeen. Tuodaan esille osallistujien merkitys ja onnistumiset tekemällä saavutukset näkyväksi. Miksi: Tiiviin työskentelyn jälkeen on tärkeää pysähtyä hetkeksi antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta. Katsaus...
KORTTI: Sydänpalaute

KORTTI: Sydänpalaute

Mitä: Positiivisten asioiden ilmaisua sekä myönteisen palautteen antamista muille yhteisellä ja helpolla tavalla. Miksi: Kattavan myönteisen palautteen saaminen ja antaminen luo luottamusta osallistujien kesken. Vahvistaa osallistujan itsetuntemusta sekä kokemusta...