KORTTI: Seuraavalla kerralla

KORTTI: Seuraavalla kerralla

Mitä: Seuraavan tapaamiskerran läpikäynti osallistujien kanssa suunnittelupohjan avulla. Miksi: Toimintaan on helpompi tulla mukaan, kun tietää mitä odottaa ja on itse päässyt vaikuttamaan siihen. Suunnitelmien laatiminen sitouttaa tulemaan paikalle ja luo innostusta,...
KORTTI: Meidän lista

KORTTI: Meidän lista

Mitä: Suunnitellaan yhdessä konkreettista toimintaa helposti ymmärrettävällä tavalla. Miksi: Auttaa selkeyttämään tekemistä ja antaa osallistujille mahdollisuuden vaikuttaa siihen. Oma tekeminen koetaan merkitykselliseksi, kun se nähdään osana kokonaisuutta. Milloin:...
KORTTI: Ideapuu

KORTTI: Ideapuu

Mitä: Kerätään ideat ja toiveet yhteiseen pohjaan, minkä jälkeen parhaat niistä valitaan toteutettaviksi. Miksi: Osallistuja kokee, että häntä kuunnellaan, kun toimintaan vaikuttamiseen on matala kynnys ja toiveiden toteutus tehdään näkyväksi. Edesautetaan...