KORTTI: Sidosryhmäkartta

KORTTI: Sidosryhmäkartta

Mitä: Kartoitetaan ryhmän kannalta oleelliset toimijat ja verkostot sekä kootaan ne yhteen kuvaan. Miksi: Selkiytetään kokonaisuutta ja toimijoiden suhteita sekä tunnistetaan mahdollisten haasteiden lisäksi tulevaisuuden mahdollisuudet. Milloin: Tilanteessa, jossa...
KORTTI: Toiminnan kartta

KORTTI: Toiminnan kartta

Mitä: Hahmotellaan toimintaa ja tulevia muutoksia pidemmällä aikavälillä. Miksi: Toiminnan vision hahmottamiseksi. Milloin: Kun halutaan selkeyttää toiminnan tarkoitusta ja tulevaisuutta osallistujille sekä osana laajempaa palvelukenttää. Miten: Varaa itsellesi iso...
KORTTI: Palvelupolku

KORTTI: Palvelupolku

Mitä: Hahmotetaan toiminta tai toiminnot ajallisena jatkumona osallistujan näkökulmasta. Miksi: Auttaa kääntämään perinteisen sisältä-ulos ajattelun ulkoa-sisälle ajatteluun eli tuo näkyviin aineettoman palvelun ja osallistujan roolin. Milloin: Kun haluat ymmärtää...
KORTTI: Kävijäkartoitus

KORTTI: Kävijäkartoitus

Mitä: Ryhmitellään mukana toiminnassa olevat osallistujat. Miksi: Jotta saadaan toiminta vastaamaan erilaisten osallistujien toiveita ja tarpeita, myös työntekijöiden. Milloin: Kun tuntuu siltä, että toiminta ei vastaa kaikkien tarpeita tai toimintaan tulee mukaan...
KORTTI: Toisen saappaissa

KORTTI: Toisen saappaissa

Mitä: Katsotaan toimintaa eri näkökulmista ja eläydytään eri rooleihin. Miksi: Jotta ymmärretään laajemmin toiminnan merkitystä ja tarvetta. Pohditaan ja haastetaan omaa asiantuntijaroolia. Milloin: Kun haluat ymmärtää toimintaa kokonaisvaltaisesti ja pohtia miten...