Mitä: Ryhmitellään mukana toiminnassa olevat osallistujat.

Miksi: Jotta saadaan toiminta vastaamaan erilaisten osallistujien toiveita ja tarpeita, myös työntekijöiden.

Milloin: Kun tuntuu siltä, että toiminta ei vastaa kaikkien tarpeita tai toimintaan tulee mukaan uusia ihmisiä.

Miten:

  • Kirjaa osallistujat yksi kerrallaan, myös työntekijät, jos haluat. Pohdi jokaisen kohdalla, millainen toimija hän on. Voit ottaa mukaan myös henkilön, joka ei vielä ole mukana toiminnassa, mutta voisi olla.
  • Kirjaa pohdinta osallistujien haasteiden ja erityisesti heidän vahvuuksiensa perusteella. Keskity siihen, mitä jokainen tuo mukanaan toimintaan.
  • Ryhmittele henkilöitä. Voit esimerkiksi kirjata jokaisen osallistujan tiedot erillisille liimalapuille, jolloin ryhmittely on helppoa ja sitä voi muuttaa.
  • Lisää jokaiselle ryhmälle nimi, joka kuvastaa sitä parhaiten, esimerkiksi “piipahtajat” tai “tunnelmanluojat”.
  • Luo 3–6 ryhmää. Käy niiden avulla toimintaa läpi. Onko jokainen ryhmä huomioitu toiminnassa? Voivatko he toimia haluamallaan tavalla, ja miten heidän toiveensa ja sekä toimintatapansa otetaan huomioon?

Vinkki: Kävijäkartoituksen aikana saatat huomata, että toiminta on suunnattu pääasiassa yhdelle tai kahdelle ryhmälle. Silloin voit pohtia, miten myös muiden osallistujaryhmien ääni pääsisi vahvemmin kuuluviin tai haluaisitko mahdollisesti mukaan kokonaan uusia kävijäryhmiä.

Muuta huomioitavaa: Rovaniemen asukastuvan toimintaan osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään: aktiivinen seurustelija, utelias tarkkailija ja vieraileva sohvasurffaaja. Jokaisen ryhmän tarpeet, odotukset ja vahvuudet kirjattiin muistiin. Asukastuvalla varmistettiin, että jokainen ryhmä otetaan huomioon sekä kokonaisuudessa että erillisissä toiminnoissa.