KORTTI: Viestintäprojekti

KORTTI: Viestintäprojekti

Mitä: Suunnitellaan yhdessä, miten toiminnasta viestitään ulkopuolisille. Miksi: Tuodaan osallistujien ääni kuuluviin konkreettisesti. Ilman osallistujia ei olisi toimintaa, jonka sisällön asiantuntijoita he ovat. Milloin: Tilanteessa, jossa toiminta on osallistujille...
KORTTI: Yhteisellä polulla

KORTTI: Yhteisellä polulla

Mitä: Kartoitetaan yhdessä, mihin osallistujan elämän osa-alueeseen toiminta liittyy. Miksi: Polun laatiminen auttaa ymmärtämään palvelun kokonaisuutena osallistujan näkökulmasta. Milloin: Kun halutaan nähdä toiminta osallistujan silmin ja etsiä yhdessä toiminnan...
KORTTI: Kaikille tekemistä

KORTTI: Kaikille tekemistä

Mitä: Sopivan tekemisen löytäminen ja jakaminen kaikille osallistujille ottaen huomioon heidän voimavaransa ja taitonsa. Miksi: Varmistutaan siitä, että jokaiselle löytyy tekemistä. Tehtävien jako antaa osallistujille vastuuta jokaisen omien valmiuksien mukaisesti....