Mitä: Suunnitellaan yhdessä, miten toiminnasta viestitään ulkopuolisille.

Miksi: Tuodaan osallistujien ääni kuuluviin konkreettisesti. Ilman osallistujia ei olisi toimintaa, jonka sisällön asiantuntijoita he ovat.

Milloin: Tilanteessa, jossa toiminta on osallistujille jo tuttua ja sitä halutaan sanoittaa ja tehdä näkyväksi.

Miten:

  • Suunnittele ensin viestintäprojektin karkeat raamit. Määrittele ainakin, miten kauan projekti kestää, ketkä siihen osallistuvat ja mitä sillä halutaan saavuttaa.
  • Esittele projektin raamit osallistujille. Kerro etenkin, minkä takia projekti aloitetaan ja miksi osallistujien panos on siinä tärkeä.
  • Pohtikaa yhdessä, mitkä ovat toiminnan kulmakivet ja miten niistä voisi viestiä muille. Keskustelua voi tukea vaikkapa luomalla ajatuskartan tai kuvakollaasin.
  • Kun tiedätte mitä ja miten toiminnasta halutaan viestiä, tehkää projektin toteutussuunnitelma. Määritelkää ainakin, mitä asioita on tehtävä ja kuka mistäkin vastaa. Tehtäviä voivat olla vaikkapa tekstin tuottaminen, kuvien ottaminen tai värien suunnittelu!
  • Ennen viimeistelyä, käykää aikaansaannoksia läpi yhdessä, jotta jokaisen osallistujan ajatukset saadaan esiin. Muokatkaa tuotoksia rohkeasti kommenttien perusteella!
  • Julkaiskaa viimeistelty lopputulos ja juhlikaa sitä yhteisesti. Korostakaa, ettei lopputulos olisi ollut mahdollinen ilman jokaisen panostusta.

Vinkki: Toiminnasta keskustelemisen apuna voit käyttää esimerkiksi Ikkuna ajatuksiin -menetelmää! Meidän lista -menetelmä puolestaan auttaa projektin suunnittelussa.

Muuta huomioitavaa: Viestintäprojektin lopputulos VOITTO-hankkeessa oli juliste sekä esite toiminnasta. Painomateriaalin sijaan viestintäprojektissa voidaan myös päivittää sosiaalista mediaa tai tuottaa esittelyvideo.