KORTTI: Ryhmä kasassa

KORTTI: Ryhmä kasassa

Mitä: Ryhmään kuulumisen tunteen vahvistaminen tilanteessa, jossa ryhmä ei pääse kokoontumaan. Miksi: Pidetään yhteistyö käynnissä ja ryhmä kasassa myös etäilyn tai toiminnan tauon aikana. Ehkäistään yksinäisyyden tunnetta ja pidetään yllä yhteisöllisyyttä. Milloin:...
KORTTI: Ikkuna ajatuksiin

KORTTI: Ikkuna ajatuksiin

Mitä: Yhdessä pohditaan ja kerätään esille ajatuksia toiminnasta yllättävällä tavalla. Miksi: Annetaan jokaiselle mahdollisuus tuoda esiin omia näkökulmiaan ja rakennetaan yhteistä mielikuvaa. Pohditaan toiminnan hyviä puolia sekä kehityskohteita. Milloin: Kun...