Mitä: Sopivan tekemisen löytäminen ja jakaminen kaikille osallistujille ottaen huomioon heidän voimavaransa ja taitonsa.

Miksi: Varmistutaan siitä, että jokaiselle löytyy tekemistä. Tehtävien jako antaa osallistujille vastuuta jokaisen omien valmiuksien mukaisesti.

Milloin: Toiminnan suunnittelun ja tehtävien läpikäynnin yhteydessä.

Miten:

  • Voitte keskustella aluksi tutussa ryhmässä, millaiset asiat antavat kunkin osallistujan elämään sisältöä. Tämä auttaa tehtävien jakamisessa ja valitsemisessa menetelmän lopussa.
  • Kartoittakaa yhdessä, millaista tekemistä toimintaan kuuluu.
  • Kerratkaa tehtävät ja täsmentäkää niitä tarvittaessa. Pieniksi osiksi jaetut tehtävät antavat osallistumismahdollisuuden myös niille, jotka eivät voi ottaa suuria asioita vastuulleen.
  • Käykää tehtävät läpi niin, että jokainen osallistuja saa vähintään yhden tehtävän itselleen. Yhtä tehtävää voi suorittaa myös useampi henkilö.
  • Merkitkää vastuuhenkilöt tehtävien oheen vaikkapa tarroilla.
  • Sopikaa tehtäväaikataulusta ja varmistakaa, että kaikki tietävät tehtävänsä ja että tekemistä on jokaisella juuri sopivasti.

Vinkki: Tehtävät voi myös jakaa muistilappuina tai vaikkapa palapelin palasina osallistujillekin sen lisäksi, että ne ovat yhteisessä pohjassa ja toiminnan aikana nähtävillä. Tehtävälistasta voi myös ottaa kuvan ja jakaa sen kaikkien käyttöön sähköisesti.

Muuta huomioitavaa: Meidän lista -menetelmä toimii tehokkaana pohjana tehtävien jaolle! Ranuan itsenäisyyspäivää suunniteltaessa tehtävälistaan varattiin erikseen tilaa juuri tehtävien jakoa varten.