Mitä: Kartoitetaan ryhmän kannalta oleelliset toimijat ja verkostot sekä kootaan ne yhteen kuvaan.

Miksi: Selkiytetään kokonaisuutta ja toimijoiden suhteita sekä tunnistetaan mahdollisten haasteiden lisäksi tulevaisuuden mahdollisuudet.

Milloin: Tilanteessa, jossa halutaan ymmärtää laajempaa toimijoiden kenttää tai hahmottaa eri toimijoiden välisiä yhteistyökuvioita.

Miten:

  • Varaa itsellesi paperia ja erivärisiä kyniä. Aseta sidosryhmäkartan keskiöön osallistujaryhmä tai toiminta.
  • Kartoita sitten ympärille ihmisiä, tekijöitä ja tahoja, joiden kanssa ryhmä tai toiminta on vuorovaikutuksessa. Voit tehdä tätä vaikkapa mindmap-tyyliin.
  • Kartoita sidosryhmiä ja yhteistyöverkostoja laajasti. On hyvä lisätä karttaan myös mahdolliset sidosryhmät olemassa olevien lisäksi.
  • Voit jakaa sidosryhmäkarttaa sektoreihin (esim. perhe, kunta, muut) ja sijoittaa ihmiset ja toimijat niihin. Voit myös asetella sidosryhmät niin, että keskikohtaa lähellä ovat ne toimijat, joiden kanssa ollaan tekemisissä eniten ja kauempana ovat tahot, joita nähdään harvemmin.
  • Voit käyttää sidosryhmäkarttaa osallistujalähtöisyyden lisäämiseen esimerkiksi pohtimalla uusia yhteistyökuvioita tai palveluyhdistelmiä, jotka tekisivät osallitujien arjen helpommaksi tai tuunaamalla omaa toimintaa paremmin heidän arkeensa ja verkostoihinsa sopivaksi.

Vinkki: Voit käyttää samaa menetelmää myös oman työsi yhteistyöverkoston kuvaamiseen. Aseta silloin sidosryhmäkartan keskiöön itsesi ja kokoa verkosto ympärillesi.

Muuta huomioitavaa: Ylitorniolla laadittiin karkea sidosryhmäkartta erään tapaamiskerran päätteeksi. Osallistujat keskustelivat vapaasti olemassa olevista sekä mahdollisista sidosryhmistä ja samalla työpajan vetäjä kirjasi ajatuksia fläppitaululle. Tärkeintä sidosryhmäkartassa ei ole sen ulkonäkö, vaan pohdinta! Kartan koostamisen aikana syntyy ajatuksia siitä, millainen verkoston nykytilanne on ja miten sitä voisi kehittää.