Mitä: Hahmotellaan toimintaa ja tulevia muutoksia pidemmällä aikavälillä.

Miksi: Toiminnan vision hahmottamiseksi.

Milloin: Kun halutaan selkeyttää toiminnan tarkoitusta ja tulevaisuutta osallistujille sekä osana laajempaa palvelukenttää.

Miten:

  • Varaa itsellesi iso paperi ja erivärisiä kyniä.
  • Kirjaa paperin vasempaan reunaan vastaukset kysymyksiin mitä, missä, milloin ja miksi tapahtuu, kenen toimesta ja millaisia kokemuksia ja ajatuksia tähän liittyy.
  • Kirjaa sitten paperin oikeaan reunaan mitä tapahtuu kolmen vuoden päästä, missä se tapahtuu, milloin ja miten se tapahtuu, ketä on mukana, millaisia kokemuksia toiminnasta tulee ja mitä tavoitellaan eli miksi toiminta on olemassa.
  • Kirjaa lopuksi paperin keskelle konkreettisia toimenpiteitä, joilla nykytilanteesta (paperin vasen reuna) päästään tulevaisuuden tilanteeseen (paperin oikea reuna).
  • Paperille muodostuu toiminnan kartta, joka ohjaa kehittämistä ja toiminnan jatkuvuutta.

Vinkki: Voit käyttää kolmen vuoden sijasta mitä tahansa muutakin aikajanaa.

Muuta huomioitavaa: Ylitornion olohuonetoimintaa suunniteltiin koko työryhmän yhteisessä työpajassa. Toiminnan visiota alettiin selkeyttää apukysymyksillä. Kysymykset, kuten “kenelle toiminta on?”, ”kuka määrittelee toiminnan tavoitteet?” ja “millaista toiminta on osallistujan näkökulmasta?”, kirjattiin suurille papereille, jotka aseteltiin eri puolille tilaa. Työryhmäläiset kiersivät tilassa vapaasti ja kirjasivat ajatuksiaan kysymysten oheen post-it lapuille. Lopuksi ajatukset käytiin yhdessä läpi ja niiden pohjalta muodostettiin konkreettinen visio toiminnasta.