Mitä: Katsotaan toimintaa eri näkökulmista ja eläydytään eri rooleihin.

Miksi: Jotta ymmärretään laajemmin toiminnan merkitystä ja tarvetta. Pohditaan ja haastetaan omaa asiantuntijaroolia.

Milloin: Kun haluat ymmärtää toimintaa kokonaisvaltaisesti ja pohtia miten erilaiset ryhmät ja ihmiset otetaan huomioon toiminnassa.

Miten:

  • Eläytyminen on aina helpompaa, kun teet sitä toisen ammattilaisen tai vaikkapa työporukan kanssa.
  • Sopikaa millaisen tilanteen käytte läpi; mikä siis on tarinanne, johon eläydytte ja keitä siihen kuuluu. Tilanne voi olla esimerkiksi “asiakaskohtaaminen”.
  • Jakakaa roolit. Jos ihmisiä on enemmän kuin rooleja, joku voi toimia havainnoijana ja voitte välillä vaihdella rooleja.
  • Käykää tilanne läpi sopimissanne rooleissa ja toimikaa juuri niin kuin esittämänne henkilö kussakin tilanteessa toimisi. Voitte hyödyntää tilaa ja liikkua eläytymisen aikana.
  • Keskustelkaa tilanteen läpikäymisen jälkeen jokaiseen rooliin liittyvistä kokemuksista ja tallentakaa mieleen tulevat kehittämisideat sekä huomiot, jotka auttavat teitä muuttamaan kyseisen tilanteen osallistujalähtöisemmäksi.

Vinkki: Eläytymisen tukena voit käyttää valokuvia ja rekvisiittaa, kuten asusteita tai Tarinaturinaa-menetelmällä koottuja tarinoita.

Muuta huomioitavaa: Osallisuuden mahdollisuuksia -seminaarin Luovat menetelmät -työpajassa osallistujat eläytyivät mielenterveyskuntoutujan rooliin kuunneltuaan tarinan kuntoutujan elämästä. Osallistujat jaettiin ryhmiin ja jokaiselle annettiin pahvisia merkkejä, joissa oli erilaisia symboleita, kuten talo tai puhekupla. Eläytymisen aikana osallistujat kiinnittivät saamansa merkit sinitarralla kuunnelman henkilön elämänkaarelle, jona toimi seinään teipattu viiva. Lopuksi elämänkaari käytiin yhdessä läpi ja jokainen sai esitellä oman symbolinsa merkityksen. Rohkeimmat esittelivät ajatuksensa kuunnelman henkilön roolissa!