Mitä: Tarkastellaan toimintaa ja siihen osallistuvien ihmisten elämää tarinoiden kautta.

Miksi: Tarinat sisältävät tietoa, jota on vaikea saada esille asiakaspalautteiden tai -lomakkeiden kautta. Ne huomioimalla voidaan lisätä osallistujalähtöisyyttä toiminnassa.

Milloin: Kun haluat ymmärtää, mitä toiminta merkitsee osallistujille heidän arjessaan ja kun haluat kehittää toimintaa siten, että osallistujat kokevat sen entistä arvokkaammaksi.

Miten:

  • Kerää ensin osallistujilta ja sidosryhmiltä tarinoita, joita voit hyödyntää. Tämän voi tehdä osana toimintaa, kuuntelemalla kahvipöytäkeskusteluja tai vain järjestämällä tilanteita, joissa tarinoita kerrotaan ja jaetaan.
  • Muista myös jakaa oma tarinasi. Tarinankerronnan aiheena voi olla vaikkapa “paras muisto lapsuudesta” tai “hetki, jolloin tunsin onnistuneeni”.
  • Tallenna tarinat valitsemallasi tavalla, esimerkiksi tekemällä muistiinpanoja tai tallentamalla ne puhelimen ääninauhurin avulla.
  • Kerättyäsi tarinat käy niitä läpi nostaen esille piirteitä ja asioita, joita osallistujat arvostavat tai jotka ovat heille merkityksellisiä.
  • Pohdi sitten, miten voisit tuoda näitä piirteitä ja asioita mukaan toimintaan. Muutokset voivat olla myös pieniä: osallistuja voi arvostaa, että häntä ollaan ovella vastassa, kun hän tulee mukaan toimintaan.

Vinkki: Tarinoita voi käyttää todella monella tavalla: niitä voi kertoa, kuunnella, kuvittaa, kuvata ja tallentaa – myös osallistujien kanssa. Keskity tarinoiden voimaannuttavaan puoleen osallistujien kanssa, kun taas itse voit hyödyntää tarinoita ja kuuntelua toiminnan kehittämisessä.

Muuta huomioitavaa: Osallisuuden mahdollisuuksia -seminaarissa järjestettiin Luovat menetelmät -työpaja, jossa päästiin tutustumaan mielenterveyskuntoutujan tarinaan äänitallenteen avulla. Äänitteessä kuntoutuja kertoi omin sanoin tarinan elämästään, ja työpajan osallistujien tehtävänä oli syventyä kuuntelemaan tarinaa ja piirtää siitä kuva. Työpajassa käytettiin taiteilija Jaan Kleiviringin teosta Matkalaukkuradio.