Seutukuntien osaamisstrategiat 2016-2020 julkaistu

Vuoden 2015 aikana Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto toteuttivat osana maakuntakorkeakoulu/LUC-aikuiskoulutuspalveluiden toimintaa kattavan kuntakierroksen kampusalueen ulkopuolella. Kierroksen puitteissa järjestetyissä työpajoissa käsiteltiin alueen koulutus- ja kehittämistarpeita. Tulokset on koottu seutukuntakohtaisiksi osaamistrategioiksi. Pääset tutustusmaan osaamisstrategioihin alla olevista linkeistä.

Pohjois-Lapin osaamisstrategia 2016-2020

Tornionlaakson osaamisstrategia 2016-2020

Tunturi-Lapin osaamisstrategia 2016-2020

Itä-Lapin osaamistarvekuvaus 2016-2020

Kuntakierros ja osaamisstrategiat työstettiin osana ESR-rahoitteista Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -hanketta.

Kierroksen toteutustapa ja kierroksella esiin nouseet keskeiset kehittämis- ja koulutustarpeet on koottu tähän esitykseen.

Lisätietoja

Anu Pruikkonen (lapinamk.fi, 040 556 4632) ja Antti Koski (ulapland.fi, 040 736 8481)