Korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä Lapissa

Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke)  yhteenliittymä tutkimuksen ja elinkeinoelämän hyväksi

Arctic Research Community -tunnus

Mistä on kyse?

Lapin yliopisto, Lapin AMK, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat solmineet sopimuksen yhteistyöstä, joka kantaa nimeä Arctic Research Community.

Yhteistyön tavoitteena on parantaa ja laajentaa yrityksille tarjottavia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita sekä tukea organisaatioiden välistä tutkimusyhteistyötä.

Sopimus solmittiin kesäkuussa 2021, ja sen taustalla on pitkäkestoinen hankeyhteistyö tämän lappilaisen TKI-osaamiskeskittymän rakentamiseksi.

Lue lisää yhteistyön eri osa-alueista:

Lapin ammattikorkeakoulun tunnus

Lapin AMK on monialainen ammattikorkeakoulu, jolla on pitkä kokemus TKI-hankkeista yritysten kanssa sekä laaja valikoima kehittämisympäristöjä toiminnan ja tuotteiden kehittämiseksi.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tunnus

Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen sekä tavoittelee biotaloudelle rakentuvaa yhteiskuntaa.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on geologisten luonnonvarojen asiantuntija, joka tuottaa puolueetonta tutkimustietoa sekä palveluita elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Lapin yliopiston tunnus

Lapin yliopisto on EU:n pohjoisin tiede- ja taideyliopisto. Sen koulutus- ja tutkimusaloja ovat kasvatustieteet, oikeustiede, taideteollinen ala, yhteiskuntatieteet sekä pohjoiset ja arktiset kysymykset.