Tutkimusyhteistyö

Arctic Research Community -yhteistyössä Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä  Luonnonvarakeskus (Luke) tukevat tutkijoidensa ja asiantuntijoidensa yhteistyötä sekä työskentelevät tutkitun tiedon aseman vahvistamiseksi Lapissa.

Tähän satsataan edistämällä tutkijoiden ja asiantuntijoiden verkostoitumista yli organisaatiorajojen sekä tukemalla yhteisiä hankeideointia, kansainvälistä hankeosaamista ja kansainvälisten hankekonsortioiden syntymistä.

Tavoitteena on, että lähivuosina muutkin Lapissa toimivat tutkimusorganisaatiot liittyvät yhteistyöhön.

Korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot Lapissa merkittynä kartalle