Yritysyhteistyö

Arctic Research Communityn yhtenä tavoitteena on organisaatioiden yhteistyöllä mahdollistaa entistä laajemmat ja paremmat TKI-palvelut elinkeinoelämälle.

Yhteistyön yritysrajapintana toimii Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri.

Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin tunnus

Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri

Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin tarkoituksena on koota Lapissa toimivat TKI-ympäristöt ja asiantuntijapalvelut yhteen niin, että ne ovat paremmin elinkeinoelämän ja tutkimuksen saatavilla.

Klusterin tavoitteena on

  • edistää maakunnan elinkeinoelämän kehittymistä korkealaatuisen tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla sekä
  • lisää yritysten investointeja tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen.
Klusterin palveluportaali Ardico.fi kokoaa yhteen lappilaisia TKI-asiantuntijapalveluita ja kehittämisympäristöjä.
Klusteri on laatinut Pelikirjan, jonka tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä klusterin jäsenorganisaatioissa, auttaa niitä tuottamaan parempia palveluita elinkeinoelämälle ja osallistaa mukaan organisaatioiden väkeä joka tasolta.
Lisätietoa klusteritoiminnasta Lapissa
Klusteritoiminnan tarkoituksena on luoda kasvu- ja innovaatiomahdollisuuksia lappilaisille pk-yrityksille.

Klusterin ytimessä ovat yritykset, ja mukana verkostossa voi olla esim.

  • tutkimus- ja koulutusorganisaatioita,
  • elinkeinoelämän tukipalveluita,
  • kehittämisorganisaatioita,
  • yksityisiä ja julkisia rahoittajia,
  • kansallisia ja kansainvälisiä kumppaneita sekä
  • kaupunki, kunta tai maakunta, jossa klusteri sijaitsee.

Lapissa älykkään erikoistumisen Arctic Smartness -klusterit edistävät eri yritysten ja verkoston muiden toimijoiden yhteistyötä ja kehittävät uusia alueellisia arvoketjuja: