Yhteistyön tausta

Lapin yliopiston, Lapin AMK:n, GTK:n ja Luken yhteistyötä on rakennettu systemaattisesti hankkeilla 2010-luvun alusta lähtien. Yhteistyöhankkeiden mahdollistajana on ollut Lapin liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston tuki.

Yhteistyöhankkeita yhdistää Lapin älykkään erikoistumisen ohjelman toteutus ja Arctic Smartness -brändi.

Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 ja Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto -tunnukset
Arctic Smartness Portfolio (ASP)

ASP-hankkeessa rakennettiin klusterityön avulla maakunnan kansainvälistä yhteistyötä. Lapin älykkään erikoistumisen klustereita kehitettiin kohti kansainvälistymistä ja vahvistettiin kansainvälisen rahoituksen hankintaa Lappiin.

Toteuttajat: Lapin liitto, Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kemin Digipolis Oy, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen Kehitys Oy.

Hankeaika: 2.7.–31.12.2015

Arctic Smartness Excellence (ASE)

ASE-hanke jatkokehitti yrityslähtöistä klusteritoimintaa. Lisäksi hanke vahvisti klustereiden sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä.

Hankkeessa rakennettiin perusta maakunnalliselle tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymälle

Toteuttajat: Lapin yliopisto, Lapin liitto, Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kemin Digipolis Oy, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen Kehitys Oy.

Hankeaika: 13.2.2016–15.3.2018

Arctic Smartness RDI Excellence (ASR)

ASR-hanke käynnisti Lapin maakunnallisen TKI-osaamiskeskittymän toiminnan toden teolla. Lisäksi hankkeessa kehitettiin Arktiset kehittämisympäristöt -klusteria edelleen osaamiskeskittymän yritysrajapinnaksi. Hanke myös kansainvälisti osaamiskeskittymän toimintaa luomalla sille verkostoja, näkyvyyttä ja uskottavuutta EU-tasolla. ASR:n sisarhankkeena toimi ASG.

Toteuttajat: Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Hankeaika: 1.9.2018–31.10.2021

Arctic Smartness

Älykästä erikoistumista on toteutettu ruohonjuuritasolla Lapissa Arctic Smartness -brändin alla. Kuuden Arctic Smartness -klusterin avulla Lappi pystyy hyödyntämään alueellista osaamista ja rajat ylittäviä strategisia kumppanuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki kuusi klusteria toteuttavat uusia paikallisia ja eurooppalaisia aloitteita ja projekteja luoden kasvualustan alueen taloudelliselle kehitykselle.

Arctic Smartness Lapland Above ordinary -tunnus