Publications in English

Hanni-Vaara, Päivi; Iivari, Pekka; Kaihua, Heidi; Koivumaa, Vesa; Latvala, Aleksi; Leinonen, Jaakko ; Raasakka, Eija; Tapaninen, Mirva; Tekoniemi-Selkälä, Teija (2015). www.tourismsafetytools.fi. Lapland University of Applied Sciences. ISSN 2343-0524.

Iivari, Pekka (2015). Drama in the Snowfield: Audience Reaction to a Fatal Tourist Incident. In Tourism, Culture and Communication, Vol. 14, pp 199 – 213.

Niemisalo, Niko (2014). Tourism Safety and Security: Findings from Tourism Intensive Finnish Lapland. In Heininen, Lassi, Exner-Pirot, Heather and Plouffe, Joël (ed.), Arctic Yearbook 2014: Human Capital in the North. Akureyri: Northern Research Forum. pp. 511-518.

Marko Palmgren (2014).Municipality Tuning Guide – A Sensible Way of Working for Municipalities. Regional State Administrative Agency for Lapland.

Iivari, Pekka (2012). Business crisis and its management. Crisis management as a part of safety and security management in a tourism company. (Rovaniemi University of Applied Sciences, Publication series C 31.)


Other Publications, only in Finnish

Alanne-Kunnari, Päivi & Niemisalo, Niko (2016). Ihmiskauppa haastaa Euroopan unionin. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti – Lapland UAS Journal), 2/2016. .

Ihalainen, Harri, Iivari, Pekka & Karlsson, Kenneth (2016). Kybertuvallisuuteen panostetaan Lapissa. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti – Lapland UAS Journal), 2/2016.

Iivari, Pekka, Latvala, Aleksi, Linna, Eila, Rahkola, Mika & Tökkäri, Virpi (2016). Tähtäimessä hiihtokeskustyöläisten hyvinvointi. Lapin Kansa, Alakerta, 6.9.2016.

Koivumaa, Vesa & Vähänikkilä, Arto (2016). Lapin ammattikorkeakoulu entistäkin turvallisemmaksi. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti – Lapland UAS Journal), 2/2016.

Latvala, Aleksi & Saarensalmi, Heikki (2016). Turvallisuuskulttuuria Levin hiihtokeskuksessa. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti – Lapland UAS Journal), 2/2016.

Lehto, Seppo & Tapaninen, Mirva (2016). Arkista ja arktista älykästä erikoistumista – Lapin turvallisuusklusteri on eurooppalainen innovaatio. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti – Lapland UAS Journal), 2/2016.

Linna, Eila (2016). Älykäs erikoistuminen – Smart Specialisation. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti – Lapland UAS Journal), 2/2016.

Majuri, Karoliina & Äijälä, Mikko (2016). Matkailueläinten hyvinvoinnista viestiminen lisää matkailupalvelun turvallisuutta ja laatua. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti – Lapland UAS Journal), 2/2016.

Niska, Petri & Iivari, Pekka (2016). Nollavisioajattelua lyödään korville. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti – Lapland UAS Journal), 2/2016.

Orajärvi, Satu, Latvala, Aleksi & Koivumaa, Vesa (2016). Lapin kunnat vahvistavat maasto- ja ulkoilureittien luotettavuutta. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti – Lapland UAS Journal), 2/2016.

Pilli-Sihvola, Karoliina, Gritsenko, Daria, Haavisto, Riina, Harjanne, Riina, Iivari, Pekka, Kyyrä, Sanna, Pöntynen, Riitta, Repka, Sari, Suominen, Anne, Virta, Hanna, Tynkkynen, Veli-Pekka & Perrels, Adriaan (2016). Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi – toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035.  (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 10/2016.)

Raasakka, Eija & Kärnä, Kaarina (2016). Tukes valvoo keskitetysti kuluttajapalveluiden turvallisuutta. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti – Lapland UAS Journal), 2/2016.

Alanne-Kunnari, Päivi & Raasakka, Eija (2015). RIKU mukana Lapin matkailun turvallisuusverkostossa. RIKU (Rikosuhripäivystys), 1/2015, 30–31.

Hanni-Vaara, Päivi, Iivari, Pekka, Kaihua, Heidi, Koivumaa, Vesa, Latvala, Aleksi, Raasakka, Eija, Tapaninen, Mirva, Tekoniemi-Selkälä, Teija & Leinonen, Jaakko (2015). Matkailun turvallisuustyökalut. Lapin ammattikorkeakoulu.

Iivari, Pekka (2015). Kuntien riskienhallinta muutoksessa. Lapin Kansa, Näkökulma, 11.12.2015.

Iivari, Pekka & Raasakka, Eija (2015). Lapin matkailuyrittäjät satsaavat turvallisuuteen. Yrittäjän Lappi (Lapin Yrittäjien jäsenlehti), 3 /2015, 8–9.

Linna, Eila (2015). Pelastusharjoitus konkretisoi turvallisuusosaamista. Lapin Kansa, Alakerta, 23.9.2015.

Linna, Eila (2015).  Barents Rescue 15 -harjoituksessa pohjoismaista raja-alueyhteistyötä. Teoksessa M. Merivirta (toim.), Rajatonta yhteistyötä. Rajat ylittävää kehittämisyhteistyötä BOSS-hankkeessa (s. 47–50) . (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, B 27/2015.) Rovaniemi

Niemisalo, Niko (2015). Arktisen merenkulun ja matkailun ennakointia. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti – Lapland UAS Journal), 1/2015.

Niemisalo, Niko & Iivari, Pekka (2015). Ihmiskaupan vaarat kasvavat. Lapin Kansa, Näkökulma, 26.9.2015.

Raasakka, Eija (2015). Uudet työkalut matkailuyritysten turvallisuuden hallintaan. Vitriini, 4/2015.

Iivari, Pekka (2014). Turvallisuusharjoitukset yritysten käyttöön. Matkailuyritysten varautuminen poikkeaviin tilanteisiin. (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, B 36/2014.) Rovaniemi.

Satokangas, Pasi (2014). EU:n ja Venäjän mahdollisen viisumivapaudenvaikutukset Sallassa. Viisumivapauden vaikutuksetpohjoisessa – Viva North. (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, B 29/2014.) Rovaniemi.

Iivari Pekka (2013). Turvasatanen. Näkökulmia turvallisuuden huomioimiseen ammattimaisessa Wildlife-matkailussa. Kajaani: Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Satokangas, Pasi & Niemisalo, Niko (2013). Viisumivapauteen on syytä varautua. Lapin Kansa, Alakerta, 19.12.2013.

Iivari, Pekka (2013). Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset – paikalliset vaikutukset. Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 8. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Marko Palmgren (2015). Arjen turvaa kunnissa. Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille – taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille. Arjen turvaa kunnissa -hankkeen loppuraportti, Lapin aluehallintovirasto.

Marko Palmgren (2014). Kuntien Viritysopas – Terveen järjen toimintamalli kunnille. Lapin aluehallintovirasto

Marko Palmgren (2011). Lapin malli sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyössä. Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää arjen turvaa. Julkaisuja 1/2011, Lapin aluehallintovirasto

Marko Palmgren (2008). Lapin järjestöyhteistyön tulevaisuus – Yhteistyöhankkeen tulosten ja tulevaisuusvisioiden näkökulmasta. Lapin SOTE -järjestöjen yhteistyöhankkeen loppuraportti 2008. Raportteja 5/2008. Nuorten Ystävät ry.

Marko Palmgren (2007). Järjestöyhteistyö Lapin läänin kunnissa – Kuntakartoitus 2007. Lapin SOTE -järjestöjen yhteistyöhanke. Raportteja 7/2007. Nuorten Ystävät ry.

Marko Palmgren (2006). Kadonneiden opiskelijoiden arvoitus? Kansalais- ja aluelähtöinen kehittämishanke Kemi-Tornion ammattiopistossa. Raportteja ja tutkimuksia 2/2006. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.