Tiekartta

Lapin arjen turvallisuuden tiekartta (Issuu)

Lapin arjen turvallisuuden tiekartta (Lapin AMKin julkaisut)

Lapin arjen turvallisuuden tiekartan tausta-aineistot ja analyysit (Lapin AMKin julkaisut)

julkaistu 27.9.2021

Tallenne julkaisutilaisuudesta:

Arjen turvallisuuden tiekartta valmistellaan monitoimijaisessa ja osallistavassa yhteistyössä. Tiekartan avulla kartoitetaan nykytilanne, määritellään yhdessä visio ja tavoite, tärkeimmät kehittämiskohteet sekä esitetään kehittämiskohteille konkreettiset toimenpide-ehdotukset.

Tiekartta rakentaa polun suunnitelmista toimintaan, joten tiekartan toteuttamista suunnitellaan yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Tämä mahdollistaa myös sen, että tiekartta ei jää irralliseksi vaan se yhdistetään meneillään oleviin maakunnallisiin kokonaisuuksiin, kuten Lapin veto- ja pitovoima, Lapin koronaEXIT, sotekeskus- ja rakenneuudistuksen valmistelu sekä Lappi-sopimuksen ja sen toimeenpanosuunnitelman valmistelu.