Etusivu

Arjen turvallisuuden tiekartta – aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä on ESR-rahoitteinen hanke, jonka toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulu 1.12.2020-30.9.2021. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta tukee ja ohjaa Lapin turvallisuusverkoston asiantuntijaryhmä.

Tavoite: Valmistella arjen turvallisuuden tiekartta monitoimijaisessa ja osallistavassa yhteistyössä.
-Hankkeessa pyritään tunnistamaan ja tunnustamaan verkostotoimijoiden osaaminen, välttämään mahdollista päällekkäistä työtä ja käyttämään niukkoja resursseja tehokkaasti.
-Tiekartan toteuttamista suunnitellaan yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.
Tuloksena: Arjen turvallisuuden tiekartta, joka rakentaa polun suunnitelmista toimintaan.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 95 335 €, josta ESR- ja valtion rahoituksen osuus on 76 268 € (80%). Lapin AMK:n osuus on 19 067 € (20%).

MITÄ ON ARJEN TURVALLISUUS? 

Arjen turvallisuus on niitä hyvinvoinnin ja turvallisuuden asioita, jotka ovat päivittäin läsnä lähiyhteisössämme. Yhteiskunnan tasolla turvallisuus kuuluu hyvinvoinnin perusedellytyksiin. Toimivat palvelut ja elinympäristömme kestävyys muodostavat arjen turvallisuuden kehikkoa. Päivittäinen arkemme on ympäröity muun muassa tietoturvallisuuden, liikenneturvallisuuden, henkilöstöturvallisuuden ja vaikkapa palo- ja pelastustoiminnan vaatimuksilla. Vuonna 2020 jouduimme globaalin pandemian seurauksena soveltamaan elämäämme terveysturvallisuuden ehtoihin.  

Pitkät etäisyydet, harva asutus ja palveluverkosto sekä arktiset ilmasto-olosuhteet asettavat Lapin arjen turvallisuudelle erityisiä vaatimuksia.  Lapissa arjen turvallisuutta kehitetään avoimessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kesken. Kunnat, elinkeinoelämä, järjestöt, viranomaiset ja oppilaitokset muodostavat verkoston, joka tuo resurssit yhteiseen pooliin. 

Lappilaisen arjen turvallisuuden tiekarttaa valmistellaan (lapinamk.fi)

Lumen-verkkolehden numero 2/2021: Turvallisuus muutoksessa
Lumen-verkkolehden artikkeli: Arjen turvallisuus Lapissa – tilannekuva

Yhteystiedot:

Eija Raasakka, projektipäällikkö, 0407098160
Eeva Helameri, projektisuunnittelija, 0406195662
Pekka Iivari, yliopettaja/turvallisuus, 040 359 1154
Leena Viinamäki, yliopettaja/sosiaaliala, 040 014 2445

Sähköposti: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi