Etusivu

Arjen turvallisuuden tiekartta – aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä – hankkeen toteutti Lapin ammattikorkeakoulu 1.12.2020-30.9.2021.  Hanketta tuki ja ohjasi Lapin turvallisuusverkoston asiantuntijaryhmä.

Hankkeen tuloksena on julkaistu Lapin arjen turvallisuuden tiekartta ja siihen liittyvä laaja taustaraportti. Tiekartta rakentaa polun suunnitelmista toimintaan. Tiekartta on valmisteltu monitoimijaisessa ja osallistavassa yhteistyössä. Hankkeessa pyrittiin tunnistamaan ja tunnustamaan verkostotoimijoiden osaaminen, välttämään mahdollista päällekkäistä työtä ja käyttämään niukkoja resursseja tehokkaasti.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 95 335 €, josta ESR- ja valtion rahoituksen osuus oli 76 268 € (80%). Lapin AMK:n osuus oli 19 067 € (20%).

MITÄ ON ARJEN TURVALLISUUS? 

Arjen turvallisuus on niitä hyvinvoinnin ja turvallisuuden asioita, jotka ovat päivittäin läsnä lähiyhteisössämme. Yhteiskunnan tasolla turvallisuus kuuluu hyvinvoinnin perusedellytyksiin. Toimivat palvelut ja elinympäristömme kestävyys muodostavat arjen turvallisuuden kehikkoa. Päivittäinen arkemme on ympäröity muun muassa tietoturvallisuuden, liikenneturvallisuuden, henkilöstöturvallisuuden ja vaikkapa palo- ja pelastustoiminnan vaatimuksilla. Vuonna 2020 jouduimme globaalin pandemian seurauksena soveltamaan elämäämme terveysturvallisuuden ehtoihin.  

Pitkät etäisyydet, harva asutus ja palveluverkosto sekä arktiset ilmasto-olosuhteet asettavat Lapin arjen turvallisuudelle erityisiä vaatimuksia.  Lapissa arjen turvallisuutta kehitetään avoimessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kesken. Kunnat, elinkeinoelämä, järjestöt, viranomaiset ja oppilaitokset muodostavat verkoston, joka tuo resurssit yhteiseen pooliin. 

Lappilaisen arjen turvallisuuden tiekarttaa valmistellaan (lapinamk.fi)

Lumen-verkkolehden numero 2/2021: Turvallisuus muutoksessa
Lumen-verkkolehden artikkeli: Arjen turvallisuus Lapissa – tilannekuva

Tekijätiimin yhteystiedot:

Eija Raasakka, projektipäällikkö, 0407098160
Eeva Helameri, projektisuunnittelija, 0406195662
Pekka Iivari, yliopettaja/turvallisuus, 040 359 1154
Leena Viinamäki, yliopettaja/sosiaaliala, 040 014 2445

Sähköposti: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi