Return to Learning system

Conventus Finland – Suomi

Esimerkiksi seuraavat materiaalit/ linkit ovat saatavilla suomenkielisessä oppimisympäristössä (suosittelemme kirjautumista ympristöön, mikäli haluat räätälöidyn kokemuksen, esim. roolin opiskelijana/ opettajana):

Osuustoimintavuoden Suomen loppuraportti

  Finnish Report Year of cooperatives

  Moduuli 1

  Osuustoiminnan historia, ideologia, osuustoimintaliike

  • Osuustoiminta tutuksi – diaesityksissä kuvataan osuustoiminnan historiaa ja periaatteita niin kansainvälisestä kuin suomalaisesta näkökulmasta. Lisäksi sivulta löytyy lisämateriaalia, mm. osuuskunnan perustajan opas.
  • General information about Finnish cooperation –

   These slide presentations give general information about Finnish cooperation in a nut-shell. They cover history, organisational structure and also guidance how to establish a cooperative.

  Moduuli 2

  Jäsenenä toimiminen

  • Osuuskunnan ja jäsenyyden kehittäminen –

   Oppimateriaali osuuskunnan toiminnan kehittämiseen ja osuustoiminta-ajatteluun tutustumiseen. Aineistossa osuuskunnan toimintaa tarkastellaan neljästä näkökulmasta: omistajuuden, asiakkuudenhallinnan, oppimisen sekä prosessien näkökulmista. Tässä moduulissa kannattaa opiskella kohdat arvot ja päämäärät, omistajuus sekä osallistuminen ja osallistaminen. Kunkin näkökulman viimeiseltä sivulta on ladattavissa mallidokumentti (.doc-muodossa) omien pohdintojen tallentamiseksi. Aineisto sisältää kysymyksiä, joita on paras käsitellä ryhmässä.

  • Being a cooperative member –

   Cooperatives are discussed in the framework of Ownership, Customer Relations, Education, Involvement and Participation, Process thinking, Financial Management and Networking. For this module’s aims themes to study are Values and goals, Ownership and Involvement. At the end of each section you can download templates for discussing the issues, group discussion is preferred.

  Moduuli 3

  Osuuskunnan perustaminen

  • Mitä osuustoiminta on – Perustietoa osuuskunnasta ja työosuuskunnasta, sekä osuustoiminnan periaatteista. Käytä tutustuaksesi, mitä osuustoiminta on käytännössä ja perustamisprosessin aikana tarkistaaksesi, oletteko oikeilla jäljillä.
  • Osuuskunnan perustaminen-

   Perustietoa osuuskunnan perustamisesta. Kertoo lyhyesti, mitä perustamiseen kuuluu ja kannattaa käyttää tarkistuslistana perustamisessa. Yksityiskohtaisempia ohjeita perustamisoppaassa.

  • Perustamisopas –

   Yksityiskohtaisia ohjeita osuuskunnan perustamiseen. Erityisesti sääntöjen laadintaan suositellaan kuitenkin käytettävän asiantuntijan apua. Ennen perustamista on syytä paneutua huolellisesti liiketoiminnan suunnitteluun.

  • Esimerkki työsuuskunnasta –

   Sataosaajat Osuuskunta esimerkkinä työosuuskunnasta. Kertoo lyhyesti toiminnasta ja osuuskuntien verkostoitumisesta.

  Moduuli 4

  Osuuskunnan johtaminen

  • Liikeidea – Diasarja liikeideasta. Pohdi osuustoiminnallista liikeideaa!
  • Hinnoittelu –

   Diasarja hinnoittelusta. Pohjustaa keskustelua hinnoitteluperiaatteista.

  • Hinnoittelu osuuskunta teksti 2013 –

   Oheisaineisto hinnoittelusta.

  • Hinta ja palkkamalli 2013 –

   Tuotteen ja palvelun hinnan laskeminen, palkan laskeminen. Voidaan käyttää apuvälineenä työtunnin kustannuksen ja hinnan laskemisessa. Käytettäessä tulee huomioida mm. työntekijän iästä johtuvat erilaiset sivukustannukset.

  • Liiketoimintasuunnitelma –

   Diasarja liiketoimintasuunnitelmasta. Kertoo liiketoimintasuunnitelman osat ja perusrakenteen.

  • Liiketoimintasuunnitelma –

   Yleisesti käytetty liiketoimintasuunnitelman lomakkeisto.

  • Ohjeita liiketoimintasuunnitelman laadintaan –

   Liiketoimintasuunnitelman oheisaineisto. Sisältää yksityiskohtaisempia ohjeita liiketoimintasuunnitelman laadintaan ja opasta välttämään tyypillisiä virheitä.

  • Koulutuskokonaisuus henkilöstöomisteisten yritysten koulutukseen –

   Opettajan opas. Antaa sisältöjen suuntaamisen lisäksi pedagogisia ohjeita ryhmäoppimisen tueksi, erityisesti henkilöstöomisteisten yritysten kuten työosuuskuntien jäsenten koulutukseen.

  Moduuli 5

  Yleistä

  • Osuuskunnan ja jäsenyyden kehittäminen – Oppimateriaali osuuskunnan toiminnan kehittämiseen ja osuustoiminta-ajatteluun tutustumiseen. Aineistossa osuuskunnan toimintaa tarkastellaan neljästä näkökulmasta: omistajuuden, asiakkuudenhallinnan, oppimisen sekä prosessien näkökulmista. Tässä moduulissa kannattaa opiskella kohdat arvot ja päämäärät, omistajuus sekä osallistuminen ja osallistaminen. Kunkin näkökulman viimeiseltä sivulta on ladattavissa mallidokumentti (.doc-muodossa) omien pohdintojen tallentamiseksi. Aineisto sisältää kysymyksiä, joita on paras käsitellä ryhmässä.
   Englanninkielinen johdatus Conventus-oppimisympäristön materiaaleihin D6.2_Conventus_Catalogue_Jan2014

  Leave a Reply