Return to Learning system

Conventus Sweden – Svenska

Conventus Svensk kurs innehåller följande moduler:

Modul 1: Kooperationens historia, ideologi och status

Innehåll: Denna modul har fokus på kooperativt förhållningssätt genom att belysa kooperationens bakgrundoch ideologi. Här går vi igenom kooperationens historia och den kooperativa rörelsen med exempel från olika länder

Modul 2: Att vara medlem i ett kooperativ

Denna modul syftar till att göra medlemmarna i kooperativ medvetna om vad det   innebär att vara medlem i ett kooperativ och för att göra det möjligt för dem att bli mer aktiva som medlemmar. Innan de börjar dennamodul, är det viktigt att modul 1 är avslutad (kooperationens historia och ideologi).

Fokus riktas även på rollen som styrelseledamot samt lagar och regler (nationell nivå), att synliggöra fördelarna med att vara medlem i kooperativ samt att göra medlemmarna medvetna om det sociala ansvarsom medlemskapet innebär.

Särskilt fokus kommer att ligga på framgångshistorier (goda exempel – fallstudier) från kooperativ som kännetecknas av ett aktivt deltagande av dess medlemmar.

Modul 3: Att starta ett kooperativ

Denna modul riktar sig till personer som är intresserade av att starta företag och är öppna för att starta företaget tillsammans med andra i företagsformen ekonomisk förening. Här finns beskrivning över vilka lagar och regler som finns (i varje partnerland, för olika sektorer) och om skillnader mellan olika associationsformer.

Tyngdpunkten i denna modul är att visa på hur man tar fram en kooperativ affärsplan.

Modul 4: Att förvalta ett kooperativ

Innehåll: Denna modul fokuserar på förvaltning i ett kooperativ.

Modul 5 Verktyg

Innehåll: Denna modul kompletterar de övriga modulerna med verktyg och metoder för att driva och utveckla kooperativet

********************************************************************************

General instruction how to access materials:

The learning system is available in different languages (Finnish, Swedish, Italian, Polish, Icelandic,
English) on https://openmoodle.eoppimispalvelut.fi

We recommend you to subscribe to the OpenMoodle learning environment, for enabling customized access to courses you wish to utilise. Anyway, materials can be explored even without subscription.

For testing the environment, a general user ID can be used.

User id (for non-editing teacher role) is: catalog
Password: c4t4l0g

On OpenMoodle, you will get a list of available courses based on your user ID access, or you can search “Conventus” to get a full list of courses, or select a course you wish to explore from the list below. Part of the courses and modules may require completing of the learning quiz before access to next level (next Module). If you wish to customize your access level (after subscription), please (re)check your account user role by sending email to paul.nijbakker@lapinamk.fi.

Direct links to courses on OpenMoodle:

English

Islensk

Italiano

Polski

Suomeksi

Svenska

 

 

Leave a Reply