Digitiimin ensimmäinen webinaari 30.5.2022 päättyi aivotutkija Minna Huotilaisen kommenttiin etätyöstä:

Tarvitaan erilaisia työtiloja monenlaiseen tekemiseen. Etätyötä on opittu käyttämään keskittymistä vaativaan työskentelyyn, mutta ihminen on laumaeläin ja tarvitsee tasapainon vuorovaikutuksen ja keskittymisen välille.

 

Aivotutkija Minna Huotilainen

Covid-19 ja valtakunnallinen etätyösuositus pakotti noin puolet työssäkävijöistä ainakin ajoittain etätöihin. Kun suositus vihdoin purettiin, ilmoitti 90% etätyötä tehneistä haluavansa jatkaa ainakin osittain etänä. Samaan aikaan alettiin puhua suuresta irtisanoutumisaallosta. Lähtijöitä on, tulijoita ei niinkään. Miten tilat tähän liittyvät?

Tilat ja työhön sitoutuminen

 

Riippumatta siitä, miten työntekeminen organisoidaan, täytyy ratkaisujen vastata työntekijän tarpeita ja tukea onnistumista työssä. Kun nämä edellytykset täyttyvät, voi työntekijä sitoutua työhönsä, sen päämääriin ja tuottavuus paranee. ADP Research Instituten vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan vain 16% työntekijöistä on sitoutunut työhönsä. Sitoutumisen taustalla on työntekijäelämys, jonka voidaan ajatella syntyvän fyysisen, digitaalisen ja sosiaalisen työtilan synnyttämästä kokonaisuudesta. Sosiaalisella työtilalla tarkoitetaan johtamisen käytäntöjä, yleistä ilmapiiriä, kulttuuria, työnteon tapoja ja henkilöiden välisiä suhteita.

Kuntoutuspalvelu Paju Oy:n toimitusjohtaja miettii tällä hetkellä töiden organisoimista työyhteisössä, jossa työskentely tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan luona. Fyysisistä toimitiloista on luovuttu, yhteyttä pidetään mobiililla ja nyt pohdituttaa se, miten fyysisen toimitilan puuttuminen voidaan korvata uudessa tilanteessa.

Teemme töitä asiakkaan kotona, ympäri Lappia ja pääsääntöisesti iltapäivisin ja iltaisin. Työntekijä tarvitsee sen tuen ollessaan asiakkaan luona. Mobiiliratkaisut ovatkin meidän kannalta se järkevä tapa tehdä töitä. Aiemmin meillä oli palaverit toimistolla. Näitä viikoittain toistuvia palavereja pidettiin oikeastaan pakkopullana, kuvailee Jukka Palokangas oman henkilöstönsä tarpeita ja työntekemistä.

Jukka Palokangas, Kuntoutuspalvelu Paju Oy

Tilatarve voi muuttua

Noin 20% yrityksistä ennustaa toimitilatarpeen pienenevän lähitulevaisuudessa etätöiden, kustannussäästöjen ja toiminnan supistumisen vuoksi. Rovaniemeläinen Kuntoutuspalvelu Paju Oy hankki toimitilat neljä vuotta sitten Rovaniemen keskustasta ja kiersi päätöksensä Koronan myötä.

Meillä toimitiloista luopumiseen vaikutti ensisijaisesti korona. Toimistolla oli enää vain toimistotyöntekijät. Lisäksi koin, että toimitiloista tulee myös ylläpitoon liittyvä vaivannäkö, pohtii toimitusjohtaja Jukka Palokangas toimitiloista luopumiseen vaikuttaneita syitä.

Digi toimii, sosiaalinen ehkä ei

Kuntoutuspalvelu Pajussa mobiiliteknologia on siis se tapa, jolla työntekoa voidaan tukea. Fyysiset tilat eivät varsinaisesti palvelleet työssä onnistumista tai työntekijöiden tarpeita. Ratkaistavaksi jää kuitenkin, miten sosiaalinen työtila organisoidaan jatkossa.

Meidän tapauksessa työpaikka liikkuu mukana. Kulttuurin näkökulmasta oli hyvä, että oli toimipaikka ja jotain omaa. Tämän hetken ratkaistava haaste on se, miten saamme siirrettyä tämän oman digitaaliseen ympäristöön, toteaa Jukka Palokangas toimipaikattomasta työskentelystä.

Korona pakotti meidät kotikonttoreihin ja etäyhteyksien käyttäjiksi. Ehkä avainsana on nyt tuo pakottaminen, sillä kaikkea ei ole vielä saatu muokattua digimuotoon. Digitaalinen viestintä on lisääntynyt, mutta kokonaisuudessaan vuorovaikutus on vähentynyt. Johtamisen, ilmapiirin, kulttuurin ja henkilöiden välisten suhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen eivät suju niin kuin ennen.

Digitiimiläiset miettivät ja päättivät heittää haasteen seuraavalle asiantuntijalle

Minna Huotilainen totesi Digitiimin webinaarissa, että jotkut asiat eivät vain toimi etänä, sillä meillä on laumaeläimen aivot. Jukka Palokankaan ajatukset työpaikan kulttuurista ja sen siirtämisestä digitaaliseen ympäristöön onkin siis isompi haaste. Pohdimme asiaa hetken digitiimissä ja päätimme pyytää apua Aalto Yliopistosta ja Suvi Nenoselta.

Tule kuulolle Tilakokemukset monipaikkaisessa työssä -webinaariin 24.8.2022!