Teema-artikkeleita julkaistaan koko hankkeen ajan

Jokaisesta hankkeen webinaarista kirjoitetaan teema-artikkeli, jossa syvennytään teemoihin ja joka tarjoaa lisätietoa ja lukuvinkkejä käsitellystä aiheesta.

Teema-artikkeli voidaan julkaista ensin Lapin AMKin Pohjoisen tekijät -blogissa ja päivitämme linkin tänne. 

Teema-artikkelit voivat sisältää myös videoita ja muuta materiaalia

Kokoamme kaikki hankkeen aikana syntyneet materiaalit tänne.