Koulutusmalli

Korkea-asteen Green Care -koulutus suunnataan työelämän tarpeisiin ja koulutussisällöt rakennetaan monialaisesti.
Tavoitteena on, että kehitettävää kolutusmallia voidaan hyödyntää myös muiden kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutusten tarjonnassa joustavasti ja työelämälähtöisesti.

Korkea-asteen Green Care -koulutusta on pilotoitu Koulutus-sivulla esitetyn mukaisesti parhaiden ratkaisujen löytämiseksi vuosina 2016–2017.

 

Pilotoinnin kokemusten perusteella kehitettyä koulutusta tullaan tarjoamaan seuraavan mallin mukaisesti:

 

 

Green Care -perusopinnot muodostuvat siis neljästä verkkopainotteisesta 5 op kurssista, jotka koulutusverkosto tarjoaa valtakunnallisesti. Myöhemmin tarkentuu, mitkä verkoston korkeakouluista tarjoavat mitäkin opintojaksoja. Tavoitteena on, että Perusteet -jakso olisi tarjolla mahdollisimman laajasti eri puolilla Suomea, ja muita kolmea opintojaksoa tarjoaisi vähintään yksi korkeakoulu kutakin.

Perusopintojen lisäksi koulutusverkoston jäsenet  voivat kysynnän ja omien vahvuuksiensa mukaisesti tarjota syventäviä ja täydentäviä Green Care -opintoja. Nämä opinnot voivat olla tarjolla paikallisesti tai valtakunnallisesti, eikä niiden muotoa tai sisältöä ole rajoitettu.

 

 

Näille sivuille päivitetään lisätietoa koulutusmallin kehittämisestä työn edistyessä.