Koulutusmalli

Korkea-asteen Green Care -koulutus suunnataan työelämän tarpeisiin ja koulutussisällöt rakennetaan monialaisesti.
Tavoitteena on, että kehitettävää kolutusmallia voidaan hyödyntää myös muiden kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutusten tarjonnassa joustavasti ja työelämälähtöisesti.

Korkea-asteen Green Care -koulutusta pilotoidaan parhaiden ratkaisujen löytämiseksi vuosina 2016–2017.

Näille sivuille päivitetään lisätietoa koulutusmallin kehittämisestä työn edistyessä.