Verkosto

Green Care on uusi ala, joka tarvitsee osaamista vahvistavaa ja todentavaa koulutusta.

Koulutusmallia korkea-asteelle kehittävät yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

Koulutuksen kehittämisen tueksi perustetaan avoin Green Care -verkosto, jonka kautta koulutusta ylläpidetään ja tarjotaan valtakunnallisesti.

Verkoston kehittämistyö on käynnissä koko Green Care koulutusmalli korkea-asteelle -hankkeen toiminta-ajan 2015-2018.

 

 

 

Lisätietoja verkostosta tullaan päivittämään näille sivuille hankkeen aikana.

 

Koulutus

Green Care on käyttöliittymä, joka antaa valmiuksia hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia
Green Care -toimintatavassa sovelletaan luonnon hyvinvointia tuottavia vaikutuksia hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Toimintatapa kattaa eläin- ja luontoavusteisuuden sekä maatilan ja viherympäristön kuntouttavan käytön menetelmät. Alalle suuntaavaa koulutusta kehitetään pilotoimalla valtakunnallinen Green Care -korkeakoulutus seitsemän korkeakoulun yhteistyönä.

Green Care -korkeakoulutuksessa saat tietoa toimintavasta sekä sen tieteellis-teoreettisista lähtökohdista. Jotta tieto ja oppi muuttuvat osaamiseksi, on se sovellettava omiin valmiuksiin, ammatillisuuteen ja asiakastarpeisiin. Osaamista kehittävät harjoitteet, käytännön esimerkit, kokemukset ja keskustelut. Koulutus perustuu omatoimiseen verkkopainotteiseen opiskeluun, jossa vastuu osaamisen varmistamisesta on opiskelijalla. Koulutuksen käyneet omaksuvat Green Care -toimintatavan yhteiset perusperiaatteet ja -edellytykset osaksi toimintaansa.

Green Care -koulutus muodostuu 30 opintopisteen kokonaisuudesta, jonka lisäksi on mahdollisuus suorittaa 10 opintopisteen ohjaaja- ja kouluttajaosaamisen kokonaisuus. Korkeakoulutus suunnataan muun muassa Green Care -alan asiantuntijoille, palvelujen tuottajille ja työntekijöille, opettajille, ohjaajille, kouluttajille, neuvojille sekä näihin tehtäviin tähtääville henkilöille ja korkeakoulutuksessa oleville tuleville ammattilaisille.

Koulutusmallin ja Green Care -korkeakoulutuksen pilotointi
Koulutuksen pilotoinnin haku oli avoinna 1.-22.5.2016, pilottivaihe käynnistyy elokuussa 2016. Pilotoinnin aikana saatavia tietoja hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä. Koulutuksen pilotointi on maksuton, ja siihen valitaan noin 20 henkeä jokaista lähipaikkakuntaa kohden. Kaikkiaan hakijoita oli 375, jotka jakautuivat lähipaikkakuntien mukaan seuraavasti:

 • Rovaniemi 51 hakijaa
 • Kajaani 49 hakijaa
 • Kokkola 44 hakijaa
 • Seinäjoki 39 hakijaa
 • Pori 62 hakijaa
 • Jyväskylä 75 hakijaa
 • Mikkeli 55 hakijaa

Hakijoille on ilmoitettu valinnoista sähköpostitse. Opiskelupaikan saaneiden tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta 6.6.2016 mennessä, jonka jälkeen koulutuspaikat täytetään varasiojen mukaan.

GREEN CARE KORKEAKOULUTUS JA TUKIASIAT

KOULUTUSPILOTOINNIN AIKATAULU JA LÄHIPÄIVÄT (päivitetty 11.4.2017)

GREEN CARE -KORKEAKOULUTUS ja AHOT-PROSESSI

 

Lisätietoja koulutuspilotista reeta.sipola@lapinamk.fi

OPINTOJAKSOKUVAUKSET

 8.8.–16.9.2016 opintojakso 1  19.9. – 4.11.2016 opintojakso 2  7.11.2016–10.2.2017 opintojakso 3
 1. Green Care -perusteet 5op
 1. Green Care -toimintaympäristöt 5op
 1. Green Care -menetelmät ja -toimintamuodot 10op
  6.3.–14.4.2017opintojakso 4_opt  24.4.–2.6.2017opintojakso 5 14.8.–9.11.2017opintojakso 6
 1. Green Care -asiakaspalvelu
  ja -ohjaustyö 5op
 1. Green Care -liiketoiminnan
  kehittäminen ja -palvelumuotoilu 5op
 1. Green Care -ohjaaja-
  ja kouluttajaosaaminen
  (erillinen 10 op opintojakso)

 

PILOTOINTIIN OSALLISTUVILLE OPISKELIJOILLE LINKKI OPEN MOODLEEN: openmoodle.eoppimispalvelut.fi 

Green Care -pilotointiin osallistuneille opiskelijoille linkki sähköiseen lomakkeeseen tiedonsiirtoa varten on suljettu 6.3.2018. Kiitos kaikille!

Koulutusmalli

Korkea-asteen Green Care -koulutus suunnataan työelämän tarpeisiin ja koulutussisällöt rakennetaan monialaisesti.
Tavoitteena on, että kehitettävää kolutusmallia voidaan hyödyntää myös muiden kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutusten tarjonnassa joustavasti ja työelämälähtöisesti.

Korkea-asteen Green Care -koulutusta on pilotoitu Koulutus-sivulla esitetyn mukaisesti parhaiden ratkaisujen löytämiseksi vuosina 2016–2017.

 

Pilotoinnin kokemusten perusteella kehitettyä koulutusta tullaan tarjoamaan seuraavan mallin mukaisesti:

 

 

Green Care -perusopinnot muodostuvat siis neljästä verkkopainotteisesta 5 op kurssista, jotka koulutusverkosto tarjoaa valtakunnallisesti. Myöhemmin tarkentuu, mitkä verkoston korkeakouluista tarjoavat mitäkin opintojaksoja. Tavoitteena on, että Perusteet -jakso olisi tarjolla mahdollisimman laajasti eri puolilla Suomea, ja muita kolmea opintojaksoa tarjoaisi vähintään yksi korkeakoulu kutakin.

Perusopintojen lisäksi koulutusverkoston jäsenet  voivat kysynnän ja omien vahvuuksiensa mukaisesti tarjota syventäviä ja täydentäviä Green Care -opintoja. Nämä opinnot voivat olla tarjolla paikallisesti tai valtakunnallisesti, eikä niiden muotoa tai sisältöä ole rajoitettu.

 

 

Näille sivuille päivitetään lisätietoa koulutusmallin kehittämisestä työn edistyessä.