Green Care korkeakoulutus ja tukiasiat

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi kehittyä työssäsi, työllistyä, säilyttää työpaikkasi tai luoda uutta työtä. Green Care korkeakoulutus on omaehtoista opiskelua jonka kautta on mahdollista kehittää omaa osaamista ja valmiuksia. Pilottikoulutus ei ole tutkintoon johtavaa, vaan koulutus tarjoaa lisäosaamista oman ammatillisuuden tueksi.

Green Care korkakoulutuksen laajuutta voidaan tarkastella eri tavoin.  Kokonaisuudessan tarkasteltuna 40 opintopisteenkokonaisuus on laajuudessaan noin 2,9 opintopistettä/kk (opintojen kesto on 10 + 4kk). Yksittäisiä opintojaksoja tarkasteltuna laajuus ja kuomittavuus seuraavasti:

5 opintopisteen opintojaksoilla

  • 5 op = 135 tuntia opintoja -> opintojen kesto 6 viikkoa
  • 22,5 tuntia viikossa
  • noin 3,3 opintopistettä / kk

10 opintopisteen opintojaksoilla

  •  10 op = 170 tuntia opintoja -> opintojen kesto 11 vk
  • 24,5 tuntia viikossa
  • noin 3,6 opintopistettä / kk

 

Opintoihin liittyviä tukia voivat olla esimerkiksi opintotuki ja työttömyysetuus. Alla on kuvattu tukien soveltuvuutta Green Care korkeakouluopintoihin. Kuitenkin opiskelijan on itse selvitettävä ja varmistettava Green Care -opintoihin saatavan tuen mahdollisuus.

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Green Care korkeakoulutuksen pilotointivaiheen opinnot eivät Kelan määrittelyiden mukaan täytä päätoimisen opiskelun vaatimuksia (ei tutkintoonjohtava ja opintopisteet jäävät alle 5 op/kk). Lisätietoja http://www.kela.fi/opintotuki

Työttömyysetuus  Sivutoimisten opintojen ajalta voit saada työttömyysetuutta, jos täytät myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Green Care korkeakoulutuksen pilottivaiheen opinnot ovat sivutoimisiaopintoja (jää alle 5 op/kk ja 25h/vk). Lisätietoja http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/opinnot_tyottomyysetuus/index.html

Työttömyysetuus päätoimisessa omaehtoisessa opiskelussa. TE-toimisto voi tukea omaehtoista opiskeluasi työttömyysetuudella. Tuen saanti edellyttää muun muassa, että opinnot ovat päätoimisia ja TE-toimisto on todennut koulutustarpeen. Ota hyvissä ajoin yhteyttä TE-toimistoon: Omaehtoisen opiskelun tuesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, ennen kuin aloitat opinnot. Green Care korkeakoulutus ei täytä päätoimisen opiskelun vaatimuksia(ei tutkintoonjohtava ja opintopisteet jäävät alle 5 op/kk).  Lisätietoja http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

Huom. muistathan esimerkeistä huolimatta varmistaa itse mahdollisuutesi tukiin Green Care korkeakouluopinnoissa. Tukiin liittyy usein harkinnanvaraisuus ja tapauskohtaisuus, koulutuksen järjestäjät eivät pysty vaikuttamaan tukipäätöksiin. Tukien määräytymisestä päättävät TE-keskus, KELA ja Koulutusrahasto.

 

KategoriatUncategorized