KATOS-hankkeen kehittämistavoitteena oli Lapin ja sen yritysten sekä muiden toimijoiden kilpailukyvyn ja elinvoiman lisääminen erityisesti kasvu- ja rakennemuutosaloilla. Tavoitteen saavuttaminen edellytti kansainvälisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) osaamisen kehittämistä ja hyödyntämistä yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja alueen muiden toimijoiden kesken. 

KATOS-hankkeen tuloksia:

  1. Lapin kansainvälisen hanketoiminnan osaamisportfolio ja toimijakuvaus, joissa kuvataan organisaatioiden osaaminen, kv-hanketoimintakokemus yleisellä tasolla, kv-hanketoiminnan osaamisalueet sekä osaamisen tasot. TKI-toimijakuvaus
  2. Kv-hankeosaamisen koulutuskokonaisuus 15 opintopistettä (5 perusopinnot + 10 syventävät opinnot). Koulutuskokonaisuus pilotoitiin ja se jäi pysyväksi koulutustarjonnaksi Lapin AMK:iin ja Lapin yliopistoon.
  3. Kv-hanketoiminnan mentorointiverkosto (pilottikoulutukseen osallistuneet sekä muut alueen kv-hanketoiminnan erityisasiantuntijat).
  4. Kunta- ja aluekohtaiset työpajat ja webinaarit.  
  5. Brokerage-, matchmaking- ja infotilaisuudet sekä opinto- ja benchmarking-matkat.
  6. Malli ja käytänteet alueen kansainväliselle TKI-yhteistyölle.

KATOS oli kolmivuotinen (2020–2022) hanke, jonka toteuttajat olivat Lapin AMK ja Lapin yliopisto. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 491 350 €, josta ESR- ja valtion rahoitus oli 393 080 €. 

Yhteystiedot:
Lapin AMK: Eija Raasakka, projektipäällikkö, eija.raasakka(at)lapinamk.fi, p. 040 7098160
Lapin yliopisto: Katri Kuusela, koulutuspäällikkö, katri.kuusela(at)ulapland.fi, p. 040 5161054

KATOS oli yksi Arctic Smartness -hankkeista, jotka toimivat aluekehityksen ytimessä toteuttaen älykkään erikoistumisen kehittämistä Lapissa. Lisätietoa Arctic Smartness -sivustolla: Arctic Smartness.fi – Älykästä erikoistumista Lapissa