KATOS-hankkeen kehittämistavoitteena on Lapin ja sen yritysten sekä muiden toimijoiden kilpailukyvyn ja elinvoiman lisääminen erityisesti kasvu- ja rakennemuutosaloilla. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kansainvälisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) osaamisen kehittämistä ja hyödyntämistä yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja alueen muiden toimijoiden kesken. 

KATOS-hankkeen tuloksia:

  1. Osaamisportfolio ja toimijakuvaus, joissa kuvataan organisaatioiden osaaminen, kv-hanketoimintakokemus yleisellä tasolla, kv-hanketoiminnan osaamisalueet sekä osaamisen tasot.
  2. Kv-hankeosaamisen koulutuskokonaisuus 15 opintopistettä (5 perusopinnot + 10 syventävät opinnot). Koulutuskokonaisuus pilotoidaan ja se jää pysyväksi koulutustarjonnaksi Lapin AMK:iin ja Lapin yliopistoon.
  3. Kv-hanketoiminnan mentoriverkosto (pilottikoulutukseen osallistuneet sekä muut alueen kv-hanketoiminnan erityisasiantuntijat).
  4. Kunta- ja aluekohtaiset työpajat ja webinaarit.  
  5. Brokerage-, matchmaking- ja infotilaisuudet sekä opinto- ja benchmarking-matkat.
  6. Malli ja käytänteet alueen kansainväliselle TKI-yhteistyölle.

KATOS on kolmivuotinen (2020–2022) hanke, jonka toteuttajat ovat Lapin AMK ja Lapin yliopisto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 491 350 €, josta ESR- ja valtion rahoitus on 393 080 €. 

Yhteystiedot:
Lapin AMK: Eija Raasakka, projektipäällikkö, eija.raasakka(at)lapinamk.fi, p. 040-709 8160
Lapin yliopisto: Katri Kuusela, koulutuspäällikkö, katri.kuusela(at)ulapland.fi, p. 040-516 1054

 

KATOS on yksi Arctic Smartness -hankkeista, jotka toimivat aluekehityksen ytimessä toteuttaen älykkään erikoistumisen kehittämistä Lapissa. Lisätietoa Arctic Smartness -sivustolla: Arctic Smartness.fi – Älykästä erikoistumista Lapissa