KATOS-hankkeessa perustettiin kv-hanketoiminnan mentorointiverkosto. Mentorointiverkosto koostuu pilottikoulutukseen osallistuneista sekä muista alueen kv-hanketoiminnan asiantuntijoista. Verkoston tarkoituksena on jakaa kokemuksia, tarjota vertaistukea ja keskinäistä sparrausta kansainväliseen hanketoimintaan Lapissa.

Mentorointiverkosto jatkaa toimintaansa osana Arctic Smartness -toimintaa: LinkedIn-ryhmä ja kuukausittaiset aamukahvit. Mukaan ovat tervetulleita niin kv-hankekonkarit kuin niiden parissa vasta aloittelevat.

Mentorointiverkoston kesken on mm. jaettu tietoa ja kokemuksia eri rahoituslähteiden projekteista:

ma 21.2.2022 Mentorointiverkoston tapaaminen, teemana Interreg
pe 25.3.2022 Mentorointiverkoston tapaaminen, teemana Erasmus+
pe 29.4.2022 Mentorointiverkoston tapaaminen, teemana Horisontti
ke 25.5.2022 Mentorointiverkoston tapaaminen, teemana NPA
pe 17.6.2022 Mentorointiverkoston tapaaminen, välietappi