KATOS-hankkeessa perustetaan kv-hanketoiminnan mentorointiverkosto, tavoitteena on pysyvä verkosto. Mentorointiverkosto koostuu pilottikoulutukseen osallistuneista sekä muista alueen kv-hanketoiminnan erityisasiantuntijoista, jotka ovat ilmoittautuneet mentorointitoimintaan osaamiskyselyssä.

Mentorointiverkostolle järjestetään koulutusta mentoroinnista sekä lähi- ja etätapaamisia, joissa rakennetaan yhdessä mentorointiverkoston pysyvää toimintamallia.