KATOS-hankkeessa perustetaan kv-hanketoiminnan mentorointiverkosto, tavoitteena on pysyvä verkosto. Mentorointiverkosto koostuu pilottikoulutukseen osallistuneista sekä muista alueen kv-hanketoiminnan asiantuntijoista.

Mentorointiverkostolle järjestetään koulutusta mentoroinnista sekä lähi- ja etätapaamisia, joissa rakennetaan yhdessä mentorointiverkoston pysyvää toimintamallia.

Tervetuloa mukaan kehittämään Lapin kv-hanketoiminnan mentorointiverkostoa. Verkoston tarkoituksena on jakaa kokemuksia, tarjota vertaistukea ja keskinäistä sparrausta kansainväliseen hanketoimintaan Lapissa. Mukaan ovat tervetulleita niin kv-hankekonkarit kuin niiden parissa vasta aloittelevat. Tässä vaiheessa verkosto kokoontuu kuukausittain teemoitetuissa Teams -tapaamisissa, jonka lisäksi verkoston yhteydenpitoon on perustettu LinkedIn -ryhmä.

Teams-tapaamiset:

ti 14.12.2021 Mentorointitoiminnan kick-off, teams
pe 28.1.2022 Mentorointiverkoston 1.tapaaminen, Teams
ma 21.2.2022 Mentorointiverkoston tapaaminen, teemana Interreg
pe 25.3.2022 Mentorointiverkoston tapaaminen, teemana Erasmus+
pe 29.4.2022 Mentorointiverkoston tapaaminen, teemana Horisontti
ke 25.5.2022 Mentorointiverkoston tapaaminen, teemana NPA
pe 17.6.2022 Mentorointiverkoston tapaaminen, välietappi

Materiaalit saatavilla tapaamisen nimeä klikkaamalla.