KATOS-webinaarit

KATOS-hankkeessa järjestettiin vuoden 2021 aikana 18 asiantuntijawebinaaria, joihin kaikki Lapissa työskentelevät pystyivät osallistumaan maksutta. Webinaareihin ilmoittauduttiin etukäteen, ilmoittautuneille lähettiin webinaarin jälkeen materiaalit ja webinaaritallenteen käyttöön kahdeksi viikoksi. Jokaisesta webinaarista kerättiin kirjallista palautetta, joka oli arvokas lisä opintojen ja materiaalien jatkokehittämistä varten.

Kevättalvella 2021 järjestetyt webinaarit olivat johdatusta rahoitusohjelmien ja hankesuunnittelun perusteisiin. Ne soveltuivat hyvin projektitoimintaa aloitteleville:

17.2.2021 klo 14–16 Teams, Rahoitusohjelmien perusteet, 1 osa: mikä on ulkopuolisella rahoituksella toteutettava hanke, miten EU-jäsenmaksut kotiutuvat Lappiin, alueellisten EU-rahoitusten jako ja tavoitteiden esittely.
Webinaarin ohjelma. 
Mikä on EU-hanke? eritysasiantuntija Harri Malinen, Lapin yliopisto
Mitä on Euroopan Unionin rahoitus? johtaja Kari Aalto ja erityisasiantuntija Jenna Huhtanen, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Mikä rooli aluehallintoviranomaisella on EU:n rahanjaossa? kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, Lapin liitto

24.2.2021 klo 14–16 Teams, Rahoitusohjelmien perusteet, 2 osa: partnerit ja verkostoituminen, maakunnallisen kv-yhteistyöverkoston rakenne, Leader-rahoitus, esimerkkejä alueellisten ja kansallisten rahoitusohjelmien – ja instrumenttien hyödyntämisestä kehittämistarpeisiin.
Webinaarin ohjelma
Kumppaneiden ja verkostoitumisen merkitys ja Lapin kansainvälistymisen yhteistyöverkosto, erityisasiantuntija Eila Linna Lapin yliopisto, konsernin TKI-tukipalvelut ja kansainvälisten asioiden suunnittelija Kaarina Mäcklin, Lapin liitto
Mitä on Leader-rahoitus? toiminnanjohtaja Ella-Noora Polvi, Tunturi-Lapin Leader
Kokemuksia aluekehittämistyöstä ja rahoitusten hyödyntämisestä, toiminnanjohtaja Veli Matti Hettula, Tunturi-Lapin Kehitys

2.3.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun perusteet, 1. osa: projektijohtaminen ja suunnittelun johtaminen
Webinaarin ohjelma
Projektin määrittelyä ja prosessi. Eija Raasakka, projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu
Leading a project (projektin johtaminen), in English. Anzelika Krastina, senior lecturer, International Business, International Project Management, Lapland University of Applied Sciences
Projektin suunnittelu. Projektin ideapaperi. Eija Raasakka
Riskienhallinta projektitoiminnassa. Pekka Iivari, yliopettaja, turvallisuusjohtaminen, Lapin ammattikorkeakoulu

16.3.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun perusteet, 2. osa: projektisykli käytännön tasolla
Webinaarin ohjelma
Projektisyklin vaiheet. Eija Raasakka, projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu
A practical example on full project cycle in an actual EU funded project (in English). Anzelika Krastina, senior lecturer, International Business, International Project Management, Lapland University of Applied Sciences

23.3.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelu perusteet, 3. osa: projektisuunnitelman sisältö
Webinaarin ohjelma 
Projektisuunnitelman sisältö. 
Millainen on hyvä hankehakemus? Paula Alho, rahoitusasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY
EURA2014 Rahoittajan ohjeita
Comparison between project plan and project application. Anzelika Krastina, senior lecturer, International Business, International Project Management, Lapland UAS

30.3.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun perusteet, 4. osa: projektin viestintä ja disseminaatio
Webinaarin ohjelma
Projektiviestintä ja disseminaatio. Marlene Kohllehner-Autto, asiantuntija, LUC TKI-palvelut (LUC Lapland University Consortium, Lapin korkeakoulukonserni)
Lappi luxus, viestintää yhdessä hyödynsaajayritysten kanssa. Aini Ojala, projektipäällikkö REDU ja Mirva Tapaninen, projektipäällikkö Lapin AMK
Vihreää viestintää. Reeta Sipola, projektipäällikkö, Lapin AMK
Arctic Smartness – Älykkään erikoistumisen viestintää. Sisko Häikiö, viestinnän lehtori, Lapin AMK
Social media as communication tool in project work (in English). Rob Patterson, entrepreneur, Nutmegger PR

6.4.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun työkalut, 1. osa: ongelma-analyysi, sidosryhmäanalyysi
Webinaarin ohjelma
Projektisuunnittelun työkalut: ongelma-analyysi, sidosryhmäanalyysi. Eija Raasakka, projektipäällikkö, Lapin AMK.
Sidosryhmät ja sidosryhmäanalyysi. Anita Narbro, projektipäällikkö, Turun AMK
Problem analysis model, introduction to the workshop. Anzelika Krastina, senior lecturer, Lapland UAS

13.4.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun työkalut, 2. osa: looginen viitekehys
Webinaarin ohjelma
GOPP -työpajamenetelmä Goal Oriented Project Planning (suomeksi). Janne Hirvonen, projektikoordinaattori, Lapin AMK
From Problem tree to Objective tree and Logical framework, introduction to workshop (in English). Anzelika Krastina, senior lecturer, Lapland UAS

20.4.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun työkalut, 3. osa: työpaketit ja aikataulu
Webinaarin ohjelma
From objective tree to logframe and work packages, including GANTT chart (in English). Anzelika Krastina, senior lecturer, Lapland UAS

27.4.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun työkalut, 4. osa: budjetointi
Webinaarin ohjelma.
Projektien budjetointi. Riitta Alajärvi-Kauppi, TKI-palvelupäällikkö, LUC TKI -palvelut
Summary of the webinars (in English). Anzelika Krastina, senior lecturer, Lapland UAS

Kesällä ja syksyllä 2021 järjestetyt webinaarit keskittyivät kansainväliseen (kv) rahoitukseen ja kv-hanketoimintaan, ja ne olivat pääsääntöisesti englanniksi.

8.6.2021 klo 14–16 Teams: Kansainväliset rahoitusinstrumentit ja niiden hyödyntäminen aluekehittämisessä ja kansainvälistymisessä, osa 1. Miten rahoitushakukuulutus luetaan? (suomeksi)
15.6.2021 klo 14–16 Teams: Kansainväliset rahoitusinstrumentit ja niiden hyödyntäminen aluekehittämisessä ja kansainvälistymisessä, osa 2. EU Funding &Tenders Portal, portaalin avaaminen ja läpikäynti, hankehakemuksen koonti portaaliin (suomeksi)

8.6. ja 15.6. yhteiset materiaalit:
Miten luen hakukuulutuksen. Harri Malinen, erityisasiantuntija, LUC TKI -palvelut.
Miten luen hakukuulutuksen ja suunnittelen haun teknisen toteutuksen. Harri Malinen, erityisasiantuntija, LUC TKI -palvelut.
Call for proposals to protect and promote the rights of the child – CERV-2021-CHILD
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 19.4.2021 on the financing of the Citizens, Equality, Rights and Values Programme and the adoption of the multiannual work programme for 2021-2022

7.9.2021 klo 14–16 Teams: Toiminta monikulttuurisissa ympäristöissä
Webinaarin ohjelma
Coping with cross-cultural peculiarities. Teresa Chen, Senior Lecturer, Project Manager, Lapland UAS
Kulttuuripääoman merkitys kansainvälistymisessä. Yeasmin Nafisa, projektipäällikkö, Arctic Center
Intercultural communication in cross-border cooperation – Russia perspective. Olga Buch, Director of ANO “Project Management Center”, Russia and Anna Trubkina, project manager “Socium+”, Russia

21.9.2021 klo 14–16 Teams: Verkostojen merkitys hankerahoituksen hankinnassa
Webinaarin ohjelma
Where to find the partners to your project and how to engage them. Karolina Mackiewicz, Innovation Director, European Connected Health Alliance
How to create successful consortia through your networks & the importance of diverse networks. Kimberly Cornfield , Head of European Research and Innovation, University College London, UK

5.10.2021 klo 14–16 Teams: Kv-hankesuunnittelun toimintatapoja
Webinaarin ohjelma
International project planning practices. Erik Kijne, Senior Trainer at PROJECTS for CHANGE, The Netherlands

12.10.2021 klo 14–16 Teams: Kv-hankesuunnittelun työkaluja
Webinaarin ohjelma
International project planning tools. Erik Kijne, Senior Trainer at PROJECTS for CHANGE, The Netherlands

9.11.2021 klo 14–16 Teams: Kv-hankkeiden toteuttaminen ja arviointi
Webinaarin ohjelma
International Project Monitoring and Evaluation. Renata Musifullina, International Project Design & Management
Monitoring and Evaluation: indicators. Renata Musifullina.

23.11.2021 klo 14–16 Teams: Kv-hankkeiden viestintä
Webinaarin ohjelma
International Project Communication & Dissemination. Renata Musifullina, International Project Design & Management
Communication and Dissemination checklist. Renata Musifullina.

KATOS-työpajat

Lapin kuntien ja alueiden kansainvälistä TKI-toimintaa vahvistettiin järjestämällä alueellisia työpajoja ja koulutuspäiviä vuonna 2022. Työpajojen teemat ja järjestämispaikkakunnat valikoituivat tiiviissä yhteistyössä aluetoimijoiden ja muiden Lapin kansainvälistymistä edistävien hankkeiden kanssa. Koulutus- ja työpajapäivillä sparrattiin toimijoita hakemaan kv-hankkeita verkostoina.