KATOS-webinaarit

KATOS-hankkeessa järjestetään asiantuntijawebinaareja, joihin kaikki Lapissa työskentelevät voivat osallistua maksutta. Webinaareihin tulee ilmoittautua etukäteen, kaksi päivää ennen webinaarin ajankohtaa, täyttämällä tämä lomake: https://link.webropolsurveys.com/S/8811A71D90D4CCD0

Samalla lomakkeella voit ilmoittautua yhteen tai useampaan webinaariin. Ilmoittautuneille lähetämme tarkemman ohjelman ja Teams-linkin webinaaria edeltävänä päivänä. Ilmoittautuneet saavat webinaarin jälkeen materiaalit ja lisäksi tallenteen käyttöönsä kahdeksi viikoksi.

Kesällä ja syksyllä 2021 järjestettävät webinaarit keskittyvät kansainväliseen (kv) rahoitukseen ja kv-hanketoimintaan, ja ne ovat pääsääntöisesti englanniksi.

Kesäkuu 2021:  Kansainväliset rahoitusinstrumentit ja niiden hyödyntäminen aluekehittämisessä ja kansainvälistymisessä

 • 8.6.2021 klo 14–16 Teams: Miten rahoitushakukuulutus luetaan? (suomeksi)
 • 15.6.2021 klo 14–16 Teams: Hakuportaalin avaaminen ja läpikäynti, hankehakemuksen koonti portaaliin (suomeksi)

Syyskuu 2021: Kansainvälinen TKI-osaaminen erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa

 • 7.9.2021 klo 14–16 Teams: Toiminta monikulttuurisissa ympäristöissä
 • 21.9.2021 klo 14–16 Teams: Verkostojen merkitys hankerahoituksen hankinnassa

Lokakuu 2021: Hankesuunnittelun työkalut käytännössä

 • 5.10.2021 klo 14–16 Teams: Kv-hankesuunnittelun toimintatapoja
 • 12.10.2021 klo 14–16 Teams: Kv-hankesuunnittelun työkaluja

Marraskuu 2021: Kv-hankkeen toteuttaminen,tiedonjako ja tiedon levittäminen

 • 9.11.2021 klo 14–16 Teams: Kv-hankkeiden toteuttaminen ja arviointi
 • 23.11.2021 klo 14–16 Teams: Kv-hankkeiden viestintä

*******************************************************************************
TOTEUTUNEET:

Kevättalvella 2021 järjestetyt webinaarit olivat johdatusta rahoitusohjelmien ja hankesuunnittelun perusteisiin. Ne soveltuivat hyvin projektitoimintaa aloitteleville:

 • 17.2.2021 klo 14–16 Teams, Rahoitusohjelmien perusteet, 1 osa: mikä on ulkopuolisella rahoituksella toteutettava hanke, miten EU-jäsenmaksut kotiutuvat Lappiin, alueellisten EU-rahoitusten jako ja tavoitteiden esittely.
 • 24.2.2021 klo 14–16 Teams, Rahoitusohjelmien perusteet, 2 osa: partnerit ja verkostoituminen, maakunnallisen kv-yhteistyöverkoston rakenne, Leader-rahoitus, esimerkkejä alueellisten ja kansallisten rahoitusohjelmien – ja instrumenttien hyödyntämisestä kehittämistarpeisiin.
 • 2.3.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun perusteet, 1. osa: projektijohtaminen ja suunnittelun johtaminen
 • 16.3.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun perusteet, 2. osa: projektisykli käytännön tasolla
 • 23.3.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelu perusteet, 3. osa: projektisuunnitelman sisältö
 • 30.3.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun perusteet, 4. osa: projektin viestintä ja disseminaatio
 • 6.4.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun työkalut, 1. osa: ongelma-analyysi, sidosryhmäanalyysi
 • 13.4.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun työkalut, 2. osa: looginen viitekehys
 • 20.4.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun työkalut, 3. osa: työpaketit ja aikataulu
 • 27.4.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun työkalut, 4. osa: budjetointi


KATOS-työpajat

Lapin kuntien ja alueiden kansainvälistä TKI-toimintaa vahvistetaan järjestämällä alueellisia työpajoja ja koulutuspäiviä kunhan koronatilanne ne sallii. Työpajojen teemat ja järjestämispaikkakunnat valikoituvat tiiviissä yhteistyössä aluetoimijoiden ja muiden Lapin kansainvälistymistä edistävien hankkeiden kanssa. Koulutus- ja työpajapäivillä sparrataan toimijoita hakemaan kv-hankkeita verkostoina.