KATOS-webinaarit

KATOS-hankkeessa järjestettiin vuoden 2021 aikana 18 asiantuntijawebinaaria, joihin kaikki Lapissa työskentelevät pystyivät osallistumaan maksutta. Webinaareihin ilmoittauduttiin etukäteen, ilmoittautuneille lähettiin webinaarin jälkeen materiaalit ja webinaaritallenteen käyttöön kahdeksi viikoksi. Jokaisesta webinaarista kerättiin kirjallista palautetta, joka oli arvokas lisä opintojen ja materiaalien jatkokehittämistä varten.

KATOS-työpajat

Lapin kuntien ja alueiden kansainvälistä TKI-toimintaa vahvistettiin järjestämällä alueellisia työpajoja ja koulutuspäiviä vuonna 2022. Työpajojen teemat ja järjestämispaikkakunnat valikoituivat tiiviissä yhteistyössä aluetoimijoiden ja muiden Lapin kansainvälistymistä edistävien hankkeiden kanssa. Koulutus- ja työpajapäivillä sparrattiin toimijoita hakemaan kv-hankkeita verkostoina.