KATOS-webinaarit

KATOS-hankkeessa on järjestetty vuoden 2021 aikana 18 asiantuntijawebinaaria, joihin kaikki Lapissa työskentelevät ovat voineet osallistua maksutta. Webinaareihin ilmoittauduttiin etukäteen, ilmoittautuneille lähetimme webinaarin jälkeen materiaalit ja webinaaritallenteen käyttöön kahdeksi viikoksi. Jokaisesta webinaarista kerättiin kirjallista palautetta, joka on arvokas lisä kun kehitämme opintoja ja materiaaleja jatkokäyttöä varten. Tulokset julkaisemme vuoden 2022 loppupuolella.

Kevättalvella 2021 järjestetyt webinaarit olivat johdatusta rahoitusohjelmien ja hankesuunnittelun perusteisiin. Ne soveltuivat hyvin projektitoimintaa aloitteleville:

 • 17.2.2021 klo 14–16 Teams, Rahoitusohjelmien perusteet, 1 osa: mikä on ulkopuolisella rahoituksella toteutettava hanke, miten EU-jäsenmaksut kotiutuvat Lappiin, alueellisten EU-rahoitusten jako ja tavoitteiden esittely.
 • 24.2.2021 klo 14–16 Teams, Rahoitusohjelmien perusteet, 2 osa: partnerit ja verkostoituminen, maakunnallisen kv-yhteistyöverkoston rakenne, Leader-rahoitus, esimerkkejä alueellisten ja kansallisten rahoitusohjelmien – ja instrumenttien hyödyntämisestä kehittämistarpeisiin.
 • 2.3.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun perusteet, 1. osa: projektijohtaminen ja suunnittelun johtaminen
 • 16.3.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun perusteet, 2. osa: projektisykli käytännön tasolla
 • 23.3.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelu perusteet, 3. osa: projektisuunnitelman sisältö
 • 30.3.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun perusteet, 4. osa: projektin viestintä ja disseminaatio
 • 6.4.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun työkalut, 1. osa: ongelma-analyysi, sidosryhmäanalyysi
 • 13.4.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun työkalut, 2. osa: looginen viitekehys
 • 20.4.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun työkalut, 3. osa: työpaketit ja aikataulu
 • 27.4.2021 klo 17–19 Teams, Projektisuunnittelun työkalut, 4. osa: budjetointi

Kesällä ja syksyllä 2021 järjestetyt webinaarit keskittyivät kansainväliseen (kv) rahoitukseen ja kv-hanketoimintaan, ja ne olivat pääsääntöisesti englanniksi.

 • 8.6.2021 klo 14–16 Teams: Kansainväliset rahoitusinstrumentit ja niiden hyödyntäminen aluekehittämisessä ja kansainvälistymisessä, osa 1. Miten rahoitushakukuulutus luetaan?
 • 15.6.2021 klo 14–16 Teams: Kansainväliset rahoitusinstrumentit ja niiden hyödyntäminen aluekehittämisessä ja kansainvälistymisessä, osa 2. EU Funding & Tenders Portal, portaalin avaaminen ja läpikäynti, hankehakemuksen koonti portaaliin
 • 7.9.2021 klo 14–16 Teams: Toiminta monikulttuurisissa ympäristöissä
 • 21.9.2021 klo 14–16 Teams: Verkostojen merkitys hankerahoituksen hankinnassa
 • 5.10.2021 klo 14–16 Teams: Kv-hankesuunnittelun toimintatapoja
 • 12.10.2021 klo 14–16 Teams: Kv-hankesuunnittelun työkaluja
 • 9.11.2021 klo 14–16 Teams: Kv-hankkeiden toteuttaminen ja arviointi
 • 23.11.2021 klo 14–16 Teams: Kv-hankkeiden viestintä

*******************************************************************************
KATOS-työpajat

Lapin kuntien ja alueiden kansainvälistä TKI-toimintaa vahvistetaan järjestämällä alueellisia työpajoja ja koulutuspäiviä vuonna 2022. Työpajojen teemat ja järjestämispaikkakunnat valikoituvat tiiviissä yhteistyössä aluetoimijoiden ja muiden Lapin kansainvälistymistä edistävien hankkeiden kanssa. Koulutus- ja työpajapäivillä sparrataan toimijoita hakemaan kv-hankkeita verkostoina.