KATOS-hankkeen keskeisenä tuloksena oli kansainvälisen EU-projektiosaamisen koulutuskokonaisuus (15 op), jota pilotoitiin vuoden 2021 aikana. Koulutus antoi perustiedot kansainvälisistä EU-projektirahoituksista ja syvensi osaamista kansainvälisen rahoituksen mahdollisuuksista, hakemisesta ja kv-projektien toteuttamisesta.  

Haku koulutukseen oli avoinna 27.11–14.12.2020 ja hakemuksia tuli 54 kpl

Koulutus oli suunnattu seudullisissa yrityspalveluissa työskenteleville, aluekehittämisorganisaatioissa työskenteleville, kuntien henkilöstölle, yrityksille ja niiden henkilöstölle, viranomaisille sekä oppilaitoksissa ja kehittämisorganisaatioissa työskenteleville.

Hakijan eduksi katsottiin kokemus kansallisista projekteista, mutta kokemusta kansainvälisistä projekteista ei tarvinnut olla. Valintakriteereissä painotettiin hakijan sitoutumista koulutukseen ja mahdollisuutta hyödyntää koulutusta omassa työssään. Hakijoiden keskuudesta pyrittiin valitsemaan mahdollisimman laaja-alainen ja monipuolinen opiskelijaryhmä.

Opiskelijavalinnat tehtiin 8.1.2021. Koulutuksen aloitti 33 opiskelijaa.


Työelämässä hankitun projektiosaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessi (AHOT)

Pilottikoulutuksessa oli mahdollista tunnistaa jo olemassa olevaa projektiosaamista työelämälähtöisen AHOT-prosessin kautta. Koulutuksen viiden opintopisteen kokonaisuus tai yksittäisiä opintojaksoja 5 op:n kokonaisuudesta oli mahdollista saada hyväksiluettua.

Mikäli hakija toivoi, että hänen olemassa oleva projektiosaamisensa käydään läpi (AHOT-prosessi), tuli se ilmoittaa ilmoittautumislomakkeessa sille erikseen merkityssä kohdassa.

Koulutukseen valituille  lähetettiin valintailmoituksen yhteydessä aiemman hankitun osaamisen tunnistamiseen liittyvä menettelyohjeistus. AHOT-prosessi toteutettiin viikoilla 2–5/2021.

Koulutuskokonaisuus muodostui moduuleista:

Perusopinnot 5 op

Osaamistavoitteet: Perusopinnot suoritettuasi ymmärrät, mistä kansallinen ja kansainvälinen hankerahoitus koostuu. Osaat tunnistaa yleisimmät EU-rahoitusohjelmat ja tiedät periaatteet, miten ja mihin näitä rahoitusohjelmia voit hyödyntää. Ymmärrät hankesuunnittelun vaiheet ja omaat perustietämyksen hankesuunnitelman rakentamisesta sekä osaat hyödyntää siihen liittyviä hankesuunnittelun perustyökaluja.

  1. Osaamisen kartoittaminen ja tunnistaminen (AHOT)
  2. Rahoitusohjelmaosaaminen (1 op)
  3. Projektisuunnittelun perusteet (2 op)
  4. Projektisuunnittelun työkalut (2 op)

Syventävät opinnot 10 op 

Osaamistavoitteet: Syventävät opinnot suoritettuasi tunnistat kansainvälisten tutkimus- ja rahoitusohjelmien sisällöt ja saat valmiuksia hyödyntää niitä eri kv-rahoitushauissa. Hallitset projektisuunnittelun vaiheet ja osaat myös sparrata toisia toimijoita projektisuunnitelman rakentamiseen. Tiedät, miten kansainvälisissä verkostoissa toimitaan (hyvät käytännöt), miten hankkeita toteutetaan ja miten hankkeissa tuotettua tietoa levitetään kansainvälisesti ja laadukkaasti eri kanavia hyödyntäen. Syventävien opintojen aikana tuotat ohjatusti oman kansainvälisen hankesuunnitelman omaan organisaatioosi.

  1. Kv-tutkimus- ja rahoitusohjelmien osaaminen (1 op)
  2. Kv-verkosto- ja kulttuuriosaaminen (2 op)
  3. Kv-projektisuunnitteluosaaminen käytäntöön (3 op)
  4. Kv-projektin toteuttaminen ja arviointi, tiedonlevittäminen ja julkaisut (2 op)
  5. Osaamisen näyttö, kehittämistehtävä (2 op)

Yhteyshenkilöt:
Katri Kuusela, koulutuspäällikkö/Lapin yliopisto, p. 040 5161054
Inga Koskitalo, suunnittelija/Lapin yliopisto p. 040 6598049
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ulapland.fi