Tietoja on kerätty osaamiskyselyllä, joka lähetettiin toukokuussa 2020 laajalle kohderyhmälle Lappiin. Vastauksia saatiin 96 kpl oppilaitoksilta, korkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta, kehittämisorganisaatioilta, kunnilta, viranomaisilta, rahoittajilta, kuntaliitoilta, sairaanhoitopiiriltä ja yrityksiltä.

Osaamiskyselyn tuloksia