Olemme Tornion kansalaisopistolla saaneet päätökseen oppimisalustojen testaukset. Näiden testausten tarkoituksena oli löytää kansalaisopistolle sopiva oppimisympäristö tukemaan opiskelua kansalaisopiston tarjoamilla verkkokursseilla ja miksei myös ”kontaktitunneillekin”.

Oppimisalustaa tullaan käyttämään kaikessa kansalaisopiston tarjoamassa koulutuksessa niin taide-aineissa, kädentaidoissa, kansalaisvalmiuksissa kuin kielissäkin. Kansalaiopiston opettajat ovat suuremmalta osin noviiseja verkko-opettamisessa, mutta mukana on opettajia, jotka ovat jo pitäneet verkkokoulutuksia.

Testiryhmä asetti heti alkuun omat vaatimuksensa oppimisalustan valinnalle. Alustan tuli olla mm. helppokäyttöinen, suomenkielinen, ei pelkkä materiaalipankki. Halusimme myös alustan, jonka käyttöönottokynnys on mahdollisimman matala niin opettajille kuin opiskelijoille.

Testasimme viittä eri oppimisalustaa: ItsLearning, Moodle, Peda.net, Eliademy ja Google Cafe. Kaikkia muita alustoja, paitsi Eliademyä, käytiin esittelemässä meille paikan päällä kansalaisopistolla. Kokoonnuimme testaamaan yhdessä edellä mainittuja alustoja ja tämän lisäksi jokainen testiryhmän jäsen testasi alustoja itsekseen.

ItsLearning -oppimisalustan koimme heti alussa hankalaksi ja liian monikerroksiseksi kansalaisopiston tarpeisiin. Itse alustassa oli vähän käytettäviä työkaluja ja siihen joutui linkittämään paljon esim. omia tiedostoja. Suurin osa opettajista käyttää kuitenkin omaa materiaalia, jonka vieminen tähän oppimisalustaan oli turhan vaikeaa. Mielestämme ItsLearning sopii kuitenkin yksittäisten kurssien pohjaksi. ItsLearning ei hintansa puolestakaan sopinut kansalaispistolle, koska se oli liian kallis.

Moodle oli meille kaikille tuttu opiskelijan näkökulmasta, sillä jokainen oli käyttänyt Moodlea omien opintojensa aikana. Tämän vuoksi osasimme arvioida Moodlea myös oppilaan näkökulmasta ja pystyimme miettimään, miten esim. iäkkäämmät opiskelijat oppisivat käyttämään tätä oppimialustaa. Opettajan rooli Moodlessa oli kuitenkin kaikille uutta. Moodle on mielestämme oppilasystävällinen, koska oppilas saa vain omat kurssinsa näkymään ja sitä saa muokattua kurssikohtaisesti. Moodle soveltuu ehkä parhaiten materiaalipankiksi selkeille kurssikokonaisuuksille. Koimme, että Moodlea on hankalampi käyttää opettajan näkökulmasta, työkaluja on tarjolla todella runsaasti ja niiden käytössä on paljon muistettava esim. kurssien aikataulutus. Koimme myös navigoinnin hieman hankalaksi, jos esim. kurssilla on paljon materiaalia. Moodlessa on tuki saatavilla myös illalla ja se todella toimii!  Tuen mahdollisuus illalla on iso turva opettajalle, sillä koskaan ei voi tietää, miten tekniikka toimii. Verkko-opettaja ei välttämättä hallitse tekniikkaa, vaikka opettaakin verkkokursseja.

Eliademy oli ainoa oppimisalusta, jota testasimme ilman ulkopuolista ohjausta. Tässä sovelluksessa kursseja pystyy ajoittamaan ja sovellus toimii myös tabletilla. Keskustelualusta toimii, mutta ei ole selkein ja helpoin käyttää. Lisäksi Eliademyyn on helppo luoda kurssikokonaisuuksia ja toimii myös materiaalipankkina. Yhteisöllisessä verkko-oppimisessa Eliademy on haasteellinen monimutkaisen keskusteluosion vuoksi, joten ei paras mahdollinen oppimisalusta kielten opiskeluun. Lisäksi alustan ylläpito on itsellä ja tämä lisää opettajan työmäärää. Eliademy on ilmainen 30 päivän ajan, jonka jälkeen sivuille tulee mainoksia. Eliademyyn on saatavilla myös maksullinen versio.

Google ClassRoomin otimme testaukseen aivan loppumetreillä. Halusimme perehtyä tähän oppimisalustaan tarkemmin, koska se on käytössä kaikissa Tornion peruskouluissa ja lukiossa, tällöin myös osalla kansalaisopiston opiskelijoista on jo tunnukset valmiina. ClassRoom on selkeä ja helppokäyttöinen, lisäksi saatavilla on paljon eri lisäominaisuuksia tarpeen mukaan. ClassRoomissa on helppo aikatauluttaa kurssit ja soveltuu materiaalipankiksi ja tehtävänatoon. Totesimme testausten jälkeen, että hyvistä puolista huolimatta ClassRoom soveltuu paremmin koulumaailmaan kuin kansalasiopiston käyttöön. kuten muissakin alustoissa vastavuoroinen reaaliaikainen keskustelutoiminto puuttuu kokonaan.

Päädyimme lopulta valitsemaan jatkotestaukseen Peda.net-oppimisympäristöä, jota lähdemme jatkotestaamaan yhdessä oppilaiden kanssa. Peda.net on käyttäjäystävällinen, monipuolinen ja sitä on helppo räätälöidä erilaisten kurssien tarpeisiin ja riittävän selkeä sekä opettajalle että oppilaalle. Tähän oppimisympäristöön pystymme kokoamaan myös opistomme opetustarjonnan yhdelle koolle. Lisäksi pystymme käyttämään Peda.nettiä kaikessa muussa kansalaisopiston luonnollisessa toiminnassa kuten hankkeiden ympäristönä sekä yhteistyöympäristönä muiden kansalasiopistojen välillä.  Tokihan Peda.netissä on huonoja puoliakin, ulko-asun muokkaaminen on hieman kankeaa ja alustassa olevalle vasemman puoleiselle palkille voisi keksiä enemmän käyttöä. Hyvät puolet painoivat vaakakupissa enemmän, joten nyt lähdemme innoissamme testaamaan Peda.netiä yhdessä oppilaidemme kanssa.

Kaikkia opiston kursseja ei olla viemässä verkkokursseiksi vaan pyrimme siihen, että tarjolla on monipuolisesti  sekä verkkokursseja että perinteisiä kursseja.

Arja Jaako, Tornion kansalaisopisto