Ajattelu voidaan saada yhteisesti näkyviin osallistamisen kautta virtuaalisesti. Osallistamista ja ajattelun näkymistä voi tapahtua myös opetuksen kontaktipäivinä, silloinkin kun perinteiseen luennointiin tarkoitettu auditoriotila on käytössä ja osallistujamäärä on iso.

Kontaktitunneilla ei tarvitse opiskelijan jäädä passiiviseksi kuulijaksi, kun taskusta kaivetaan puhelin tai avataan tietokone ja naputellaan koodi Mentimeteriin, jonne opettaja on jättänyt kysymyksiä tai tehtäviä. Tämä näppärä työkalu mahdollistaa jokaisen mukanaolon ja tekee osallistumisen näkyväksi.

Hyödynsimme tätä mahdollisuutta Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijoille “Yrittäjyys luovilla aloilla” opintojaksolla. Toiminnot olivat osa Lovo-hankkeen pilotti-toteutusta. Opiskelijoilla oli tavoitteena tutustua luovan alan yritystoimintaan ja tutustua liiketoiminnan perusperiaatteisiin kehittämällä omaa liikeideaa. Tähän he saivat avuksi erilaisia työkaluja viedä liikeideaansa eteenpäin.

Tärkein kysymys heti opintojakson alussa oli se, miten opiskelijat ymmärtävät yrittäjyyden. Tähän toivottiin yhden sanan kuvauksia, jotka rakensivat sanapilven Mentimeter-työkalun avulla. Samalla me kaikki läsnäolijat saimme käsityksen siitä miten yrittäjyys mielletään.

Oli mahtava seurata miten ajattelu, asioiden sykähtäminen mielessä, kasvatti sanapilveä, kun “ajatuskipinät” lentelivät tilassa auttaen myös muita tuottamaan ajatuksia esille. Isolla valkokankaalla oli sanapilven yhteenveto joka eli ja liikkui opiskelijoiden kirjoittaessa sisältöä. Mitä enemmän kyseistä sanaa käytettiin sen isommaksi sana kasvoi.

 

Sanapilvi on vain yksi vaihtoehto, jonka kautta voidaan osallistaa opiskelijat ja saada heidän ajattelu näkyviin. Se mikä tämän sanapilven käytöstä tekee mainiota, on prosessin näkyminen reaaliaikaisesti, kun opiskelijat miettivät, kirjaavat ja sanapilvi muuttaa muotoaan, kunnes lopullinen olomuoto jää näkyviin.

Anna äänesi

Toinen konkreettinen tapa millä Mentimeteriä hyödynnettiin osallistavana työkaluna osana opintojakson toteutusta oli “Anna äänesi” – liveäänestys. Opintojaksolla yhtenä tehtävänä opiskelijoilla oli ideoida ryhmissä yritysidea sekä tehdä näistä ideoista maksimissaan kolmen minuutin mittainen myyntipitsausvideo. Videon sisältö sekä toteutustapa oli täysin ryhmästä itsestään kiinni. Ainoa kriteeri oli se että videon tulee olla myyvä sekä kertoa yritysidean ydinsisältö katsojalle. Videoon oleva linkki tulee jakaa opintojakson yhteisellä Moodle – alustalla.

Viimeisellä kerralla kokoonnuimme kaikki Lapin Yliopiston Taiteiden tiedekunnassa olevaan isoon auditorioon. Olimme luoneet valmiiksi päivää varten Mentimeter äänestyksen, jossa jokaisella opiskelijalla oli mahdollisuus jakaa 100 pistettä haluamallansa tavalla myyntipitsausvideoille. Myyntipitsausvideoita oli yhteensä 14 kappaletta, joista katsoimme jokaisen yksitellen läpi ja pyysimme opiskelijoita kirjoittamaan itselleen ylös videon tehneen ryhmän nimen sekä kommentit. Toisaalta heillä oli myös mahdollisuus reaaliaikaisesti jakaa pisteitä videoille. Sovimme että me emme opettajina Anitran kanssa äänestä eikä omalle videolle saanut antaa pisteitä.

Yllä olevasta kuvasta näkyy TOP 3 sijat sekä se miten äänestyksen tulokset näkyivät. Ainoana huonona puolena tässä oli se että kun ryhmiä oli 14 kappaletta ei ehkä tuloksen visuaalinen ulkoasu ollut kaikkein kaunein. Toisaalta kyseessä oli erittäin toimiva ja joustava työkalu nimenomaan tämän tyyppisessä äänestyksessä.

Kun kaikki videot oli katsottu ja äänet annettu, julkistimme TOP 5 myyntipitsausta. Meillä olisi ollut mahdollisuus seurata äänestystä myös livenä heijastamalla tulokset taululle, kuten edellä mainitussa yrittäjyyden sanapilvessä, mutta koimme että se voisi liikaa vaikuttaa opiskelijoihin sekä halusimme pitää tuloksen salassa.

Jälkikäteen, äänestyksen ollessa ohi, voin toisena vetäjänä sanoa, että jokainen näistä videoista oli briljantteja. Ne olivat toinen toistaan hienompia sekä luovempia luomuksia. Itse uskon että näistä 14 liikeideasta kaikilla olisi erittäin potentiaalinen mahdollisuus tulla kannattavaksi liiketoiminnaksi. Juuri tämän takia luovien alojen ihmisten kanssa toimiminen on myös opettajan tai valmentajan roolissa erittäin antoisaa.

Mentimeter työkaluna on puolestaan erittäin toimiva juuri tämän tyyppisessä hetkessä tapahtuvassa osallistamisessa. Varsinkin isossa ryhmässä Mentimeteriä on helppo käyttää kun pitää saada pikaisesti mielipide johonkin asiaan tai juuri edellä mainitun tyyppisissä äänestyksissä. Työkalu toimi hyvin niin tietokoneella kuin mobiilina. Voimmekin lämpimästi suositella testaamaan sitä työkaluna.


Anitra Arkko-Saukkonen

Joonas Koivumaa
Lapin ammattikorkeakoulu
Kaupan ja kulttuurin osaamisala