Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti / Lapin AMK läksi LOVO-hankkeeseen visiolla “monimuotoiset työvälineet ja –tavat arkipäivää”.  Erityisesti haluamme kehittää hankkeessa arvioinnin digitaalisia työkaluja sekä kokeilla eri tapoja käyttää personal learning environment – ja eportfolio-työkaluja. LOVOn yhtenä tavoitteena on ”parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia lisäämällä heidän osaamistaan digitaalisten työvälineiden hyötykäytössä”.  Pilotissamme opiskelijat oppivat sekä käyttämään blogia ammattimaisesti että käyttämään sitä oman osaamisensa brändäykseen.

ITK2017-seminaarissa 5.-7.4.2017 esittelin MTI:n blogipilotteja LOVO-hankkeen yhteisesityksessä. Tässä kerron toisesta pilotista.

Tänä keväänä toisen vuoden Tourism-koulutusohjelman ryhmä opiskeli yhteensä 15 opintopistettä Ecommerce ja Marketing and Selling Tourism Services -opintojaksoilla. Ryhmässä oli yli 30 tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa,  noin 10 eri maasta.

Yhtenä tehtävänä oli luoda ryhmäblogi Blogger-työkalulla. Blogger valittiin, koska opiskelijoilla on oppilaitostunnukset GAFE-työkaluihin (Google Apps for Education, syksystä 2016 lähtien nimeltään G Suite for Education), joita ovat esimerkiksi Google-dokumentit, YouTube ja Blogger.

Bloggeriin opiskelijat kirjoittivat opiskelupäiväkirjana yhteensä 9 postausta esimerkiksi jakamistaloudesta, eläinten hyvinvoinnista matkailupalveluissa sekä useista digitaaliseen markkinointiin liittyvistä aiheista. He esimerkiksi valitsivat jonkin itselleen uuden sosiaalisen median työkalun, kokeilivat sitä ja kirjoittivat blogin käyttökokemuksestaan sekä pohtivat, miten työkalua voisi käyttää matkailuyrityksessä. Lisäksi opiskelijoiden tuli kommentoida toistensa postauksia, jolloin he pääsivät oppimaan toisiltaan ja postauksella oli muutakin lukijakuntaa kuin arvioiva opettaja.

Opiskelijat pääsivät bloggaamaan myös ammattimaisesti, sillä toisena tehtävänä oli kirjoittaa blogipostaus Lapland the Magazine -blogiin. Toimeksiantajana oli Lapland Safaris, jonka Digital Marketing Manager Julián Amorrich opasti, kuinka kirjoittaa hakukoneoptimoinnin ja muiden bloggauksen sääntöjen mukaisesti. Jokainen sai valita mieleisensä aiheen, kunhan se oli mielenkiintoinen Lappiin saapuvalle matkailijalle. Aiheet vaihtelivat rakkaista harrastuksista paikallisen vinkkeihin tai vaihto-opiskelijan kokemuksiin elämästä arktisissa olosuhteissa. Julián tuli myös kuuntelemaan opiskelijoiden blogipostausesitykset, joihin hän antoi vielä palautetta ja viimeiset hiomisvinkit. Kaikki blogipostaukset julkaistaan vuoden mittaan, joten opiskelija voi esittää blogilinkin näytteenä julkaistusta postauksestaan.

Julián Amorrich ohjaamassa ammattimaiseen blogikirjoittamiseen.

Tavoitteena oli paitsi käyttää blogia opiskelupäiväkirjana, myös opetella bloggaamaan niin, että taidot mahdollisesti hyödyttäisivät myös tulevaa työnantajaa tai ainakin omaa uraa. Arvioinnissa otettiin huomioon:

 • hakukoneoptimointi, etenkin avainsanojen käyttö otsikoissa, kuvien nimissä jne. Hakukoneoptimoinnin avulla saadaan postaus toivottavasti nousemaan hakukonetta käyttävän matkailijan näkyviin.
 • eettisyys: luvat käyttää kuvia, oma teksti (käytimme Urkund-plagioinninpaljastusohjelmaa tekstien tarkastamiseen)
 • blogialustan monipuolinen käyttö
 • sisältömarkkinoinnin keinojen käyttöä (tarina, kuva, video).

Blogien osoitteet jaettiin Moodle-alustalla, joten ne olivat kaikkien nähtävissä alusta asti. Opiskelijat kävivätkin kommentoimassa muitakin kuin sitä vaadittua sosiaalisen median postausta. Heidän oli myös mahdollista tarkkailla, mitä ja miten muut kirjoittivat, jolloin he pystyivät oppimaan toisiltaan ja taisipa siellä tulla hieman kilpailuakin. Blogien täytyi siis olla avoimia opintojakson ajan, mutta sen jälkeen opiskelijat saavat poistaa ne niin halutessaan.

Tällaista palautetta he ovat antaneet:

 • A lot of fun. It is nice to express and share your experiences with others while teaching about what you have learned and experienced.
 • It shows your gained knowledge through experiences, it shows your academic writing skills and can show your personality.
 • A bit weird to use it as a study tool
 • New experience, good to learn it professionally in class to use the knowledge in business world later.
 • I found it very useful to get information of how all the technical things work in blogger and what should be included in a post.
 • New experience, good to learn it professionally in class to use the knowledge in business world later.
 • I found it very useful to get information of how all the technical things work in blogger and what should be included in a post.

Opettajan kannalta antoisinta on ollut yhteys toimeksiantajaan, joka on käyttänyt aikaansa niin opettajien kuin opiskelijoiden sparraamiseen. Täydellinen win-win -tilanne! Toki toimeksianto vaatii aina heittäytymistä ja ylimääräistä stressiä onnistumisesta, mutta siihenhän meillä MTI:llä on jo totuttu, sillä miltei jokainen opintojakso liittyy johonkin toimeksiantoon. Haastavinta on löytää aika ryhmäblogin ohjaamiseen ja kommentointiin opintojakson aikana: palautteenanto lopussa ei riitä.

MTI:n tavoitteena on opastaa opiskelijat ensimmäisestä lukukaudesta asti keräämään pilveen näytteitä osaamisestaan. Niitä voi sitten käyttää valintansa mukaan esimerkiksi töitä hakiessa. Emme päätä opiskelijan puolesta esitystapaa, vaan kokeilemme opintojen aikana eri työvälineitä, joista opiskelija voi valita ne, jotka hän kokee omimmaksi tavaksi osoittaa osaamistaan. Blogien lisäksi kokeilemme myös LinkedIniä ja Moodlen Mahara-portfoliota pilvipalvelujen tukena, sekä panostamme henkilöbrändäykseen.

Outi Kähkönen, lehtori, sähköinen liiketoiminta
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, MTI