Helena Aho ja Sirpa Purtilo-Nieminen
Lapin yliopisto

Avoimen yliopiston Academic Study Skills –pilotille hankkeen jatkoaika tuli todelliseen tarpeeseen. Jatkoaika mahdollisti sen, että pystyimme keskittymään vielä alkuvuoden ajan kurssisisältöjen lopulliseen valintaan, kirjoittamiseen sekä käännöstöiden teettämiseen. Viimeisten toimintakuukausien aikana olemme saattaneet todeta, että saimme paljon valmista ja hyödyllistä aikaan. Ehdimme loppukeväällä järjestää pikaisella aikataululla myös suunnittelemamme testikurssin.

Testikurssille ilmoittautui viisi opiskelijaa. Valitettavasti kuitenkin vain yksi opiskelija osallistui tehtävien tekemiseen ja palautekeskustelutilaisuuteen. Pilottikurssilaisten kato lienee johtunut päättyvästä lukuvuodesta sekä samaan aikaan käynnistyneestä Academic Career Skills –kurssista.

Palautetta saimme yhteisessä keskustelutilaisuudessa, lisäksi opiskelijalla oli mahdollisuus kommentoida, kysyä ja antaa palautetta kurssiympäristön keskustelualueella.  Saimme pilottiopiskelijalta arvokasta palautetta ja huomioita kurssin jatkokehitystä varten. Opiskelijan kommentit kohdistuivat lähinnä kurssiympäristön toiminnallisuuksiin, eikä niinkään kurssin materiaaliin, asiasisältöön tai tehtäviin. Kurssimateriaali on uudistettu myös sisällöllisesti, joten toivoimme myös sitä koskevaa palautetta. Tulevien kurssitoteutuksien jälkeen kerättävän palautteen muodoissa ja tavoissa tulee siis huomioida erityisesti kurssin sisällöt ja se, miten kurssimateriaali ja -tehtävät ohjaavat opiskelutaitojen kehittymistä.

Yhden opiskelijan tekemä testaus ei anna vielä kattavaa kuvaa kurssin toimivuudesta, vaan joudumme totuttuun tapaan keräämään opiskelijapalautteen kurssin jälkeen. Tulee kuitenkin olemaan mielenkiintoista vertailla uuden Academic Study Skills –kurssin palautetta suomenkielisen vastineensa saamaan palautteeseen.

Joka tapauksessa, olemme oppineet uutta kurssia työstäessämme. Heti hankkeen alusta saakka oli selvää, ettemme voisi suoraan kopioida englanninkielistä kurssia vanhasta tutusta Akateemiset opiskelutaidot –opintojaksosta. Vaikka teemat ja tavoitteet ovat yhteneväiset, oli otettava huomioon erilainen kohderyhmä. Ulkomailta Suomeen muuttaneella henkilöllä voi olla hyvin erilainen kokemus opiskelutavoista, opettajan ja oppilaan välisestä suhteesta tai opiskelijan asemasta omassa oppilaitoksessaan.

Oman opintopolun tai opiskelutaitojen pohdiskelu saattaa eri kulttuuritaustasta johtuen olla jopa hämmentävää.  Todennäköisesti tulevien kurssien tuutorit joutuvat ohjaaman opiskelijoita kysymyksissä, jotka johtuvat juuri oppimisen erilaisista kokemuksista sekä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.

Academic Study Skills –kurssin tärkeä osa on omien opiskelutaitojen ja opiskelukyvyn tunnistaminen ja kehittäminen. Näitä asioita harjoitellaan pienillä pohdintatehtävillä. Kurssia varten tuotettiin esimerkiksi kaksi stressinhallintaan liittyvää videota, joiden avulla opiskelija voi pohtia tilanteita, jotka tuottavat stressiä, ja toisaalta tapoja, joiden avulla stressiä voi yrittää hallita.  Kurssimateriaalin jatkokehittäminen voisi suuntautua juuri tähän aihepiiriin.

Hankeajan päättyessä saamme tämän kurssin siihen vaiheeseen, että voimme esittää syksyllä kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle kurssin ottamista osaksi opetussuunnitelmaa. Tämän jälkeen kurssi voidaan toteuttaa ensimmäisen kerran virallisesti ja avoimena kaikille halukkaille osallistujille. Tämä toteutuu arvion mukaan keväällä 2019.